VVD fractie in Haarlem

De VVD-fractie met vijf raadsleden vertegenwoordigd in de Haarlemse gemeenteraad. De fractie wordt ondersteund door een politiek-assistent. 

De fractie vergadert vrijwel iedere maandagavond in de VVD-fractiekamer van het stadhuis. Het is mogelijk om een afspraak te maken met de fractie om een standpunt te komen toelichten voorafgaand aan de wekelijkse fractievergadering op het stadhuis. Daarvoor kunt u contact opnemen met onze politiek assistent: info@vvdhaarlem.nl. (Stadhuis Haarlem, Fractie VVD, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem).

Als u vragen of opmerkingen heeft voor de fractie, dan kunt u deze direct doorsturen naar het raadslid dat over dit thema gaat. Welk raadslid dit is, kunt u zien aan de verdeling van de raadsleden over de raadscommissies

Oppositie

De VVD Haarlem maakt in de nieuwe raadsperiode 2014-2018 deel uit van de oppositie. Ook vanuit de oppositie zal de VVD blijven strijden voor haar standpunten.

Coalitie

De huidige coalitie in Haarlem bestaat uit D66, PvdA, GroenLinks en het CDA. Het coalitieprogramma 'Samen doen' lees je hier.

De VVD Haarlem maakte in de periode 2010-2014 deel uit van het College van Burgemeester en Wethouders dat samen met D66, PvdA en GroenLinks werd gevormd. VVD Haarlem sloot daartoe met deze partijen een coalitieakkoord dat luisterde naar de titel 'Het oog op morgen'.Cornelis Mooij werd op 20 september 2012 geinstalleerd als Wethouder. Binnen het college beheerde hij de portefeuillies FinanciĆ«n, Bedrijfsvoering en Cultuur.

De VVD Haarlem maakte ook in de periode 2006-2010 deel uit van het College van Burgemeester en Wethouders. In deze periode slaagde de VVD Haarlem erin een aantal belangrijke speerpunten te verwezenlijken. Zo staat Haarlem er financieel aanzienlijk beter voor dan in 2006, zijn het achterstallig onderhoud en de verloedering voortvarend aangepakt, blijven stadsbestuur en dienstverlening voor de burger gevestigd in het hart van de stad en niet in een duur stadskantoor buiten het centrum en is het monumentenbeleid versterkt zodat Haarlem mooi blijft.