Peter Buschman

Mijn naam is Peter Buschman en ik woon sinds 1995 in Haarlem. Haarlem is de stad waar ik de afgelopen 25 jaar met veel plezier woon en het is ook de stad waar mijn twee dochters grotendeels zijn opgegroeid en hun middelbare school hebben afgerond.

Werk
Ik ben geboren en opgegroeid in de bollenstreek. Mijn ouders hadden een bloembollenhandelsbedrijf in Hillegom. Tot mijn 15e levensjaar was ik daar regelmatig te vinden, maar ik had al snel door dat daar mijn passie niet lag. Vanaf mijn 15e volgde ik de opleiding MEAO en ben ik als vakantiekracht gaan werken in een hotel in Noordwijk. Dat heb ik vijf 5 jaar gedaan en het was de bedoeling dat ik, na het afronden van mijn opleiding, intern opgeleid zou gaan worden voor de functie van hotelmanager in binnen- en buitenland. Ik was echter te jong om daar direct mee te beginnen en moest op zoek naar iets anders. Gelukkig werd ik vrijwel direct na de zomervakantie aangenomen als junior beleidsmedewerker bij een kleine gemeente in Zuid-Holland. Uiteindelijk werk ik nu al ruim zo’n 35 jaar voor diverse gemeenten in Noord- en Zuid-Holland, waarvan de laatste 20 jaar in diverse managementfuncties.

Vrijwilligerswerk
Naast mijn werk als (interim) manager bij diverse gemeenten ben ik ook actief als vrijwilliger en zet ik mij op deze manier in voor de stad. Ik ben eerder lid geweest van de wijkraad Garenkokerskwartier en sinds 2015 ben ik bestuurslid van het COC Kennemerland. Ik houd mij hier bezig met voorlichting op de scholen, jongerenwerk (Jong&Out) en het Regenboogoverleg met de gemeente Haarlem. In de zomermaanden ben ik ook actief als toezichthouder bij het openlucht zwembad De Houtvaart.

Ervaring
Vanuit mijn werk heb ik veel ervaring opgedaan met het functioneren van een gemeente. In de rol van adviseur heb ik diverse colleges en gemeenteraden bijgestaan bij tal van trajecten en ontwikkelingen. In eerste instantie binnen het sociaal domein (onderwijs, welzijn, jeugd & gezondheid) en later binnen het ruimtelijk domein (ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, vergunningverlening, toezicht & handhaving). Ik wil deze kennis graag gaan inzetten binnen mijn eigen stad. Mijn privé-situatie geeft daar nu ruimte voor, eerder was dit niet te combineren.

Waarom de VVD
Waarom de keuze om mij kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen namens de VVD? Ik heb het verkiezingsprogramma 2022 – 2026 van de VVD gelezen en vind hierbij de beste aansluiting met mijn eigen ideeën en opvattingen. Vooral de onderwerpen “Een gemeente die klaar staat voor haar inwoners”, “Een bereikbare stad”, “Goed en betaalbaar wonen” en “Slim en duurzaam groen” staan mij aan. Hoe belangrijk is het om betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen te gaan en te blijven bouwen. Wat mij betreft richten wij ons hier de komende jaren met volle energie op, waarbij wij ook in ogenschouw nemen dat het aantal inwoners niet drastisch zal stijgen.

En dan het verbeteren van de bereikbaarheid van Haarlem. Ook hierin zullen duidelijke keuzes gemaakt moeten worden waarbij het aanleggen van wegen wat mij betreft niet de eerste keuze is. Wel belangrijk hierbij is om de samenwerking met de omliggende gemeenten en de provincie te blijven zoeken.

Tot slot de energietransitie. Ook dit onderwerp verdient alle aandacht. Het is belangrijk om naar de toekomst toe zo veel mogelijk energieneutraal te worden. Kortom, zo er zijn veel onderwerpen die de komende jaren moeten worden aangepakt. Hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.  

Email

pbuschman.vvd@haarlem.nl