Joris Blokpoel

Profiel;           

Relatief jong (1984), maar al veel ervaring in een bestuurlijke omgeving door mijn werk als kabinetsmedewerker voor het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Zaanstad. Naast het adviseren van collegeleden in een andere stad wil ik mij inzetten voor Haarlem waar ik met veel plezier woon. De VVD wekte mijn interesse al van jongs af aan. De kernwaarden van de partij komen overeen met mijn normen en waarden. Geboren te Apeldoorn, getogen op meerdere plaatsen in het land en daarbuiten, hierdoor heb ik veel ervaring op kunnen doen met culturele verschillen die ik in Haarlem goed kan gebruiken.

In Haarlem zie ik een stad die een belangrijke rol in de regio vertegenwoordigd, niet alleen bestuurlijk maar ook op historisch, cultureel en toeristisch vlak. Een stad waar het goed wonen, werken en recreëren is, een stad waar iedereen zelf zijn leven in kan vullen, een stad met goed bestuur.  Om de stad goed te kunnen besturen zijn keuzes niet te vermijden, zolang iedere keuze maar uit te leggen is en het belang van Haarlem dient.

Politiek assistent;

In het kort ben ik het gehoor, geweten, geheugen en de sparringpartner van de fractie, van assistent tot strategisch adviseur. Als politiek assistent van de fractie heb ik een actief informerende rol richting de fractie over actuele politieke onderwerpen en kwesties die (mogelijk) van invloed zijn op Haarlem. Dit varieert van inwoners die de VVD benaderen met prangende vragen tot akkoorden die bekrachtigd zijn vanuit de Eerste Kamer der Staten Generaal. Naast deze informerende rol onderzoek ik lokale (politieke) onderwerpen en adviseer ik de fractieleden daarover. De VVD standpunten en visie worden hierbij altijd in acht genomen. Relaties in de regio, in de Tweede-kamer en met andere partijen spelen een cruciale rol om standpunten breder tot uiting te brengen. Mijn rol is in die hoedanigheid om contacten te onderhouden en relaties uit te breiden zowel binnen als buiten de partij. 

Loopbaan;      

-  Sr. medewerker Kabinet & Externe Betrekkingen voor het college van B&W, gemeente Zaanstad

-  Facilitair medewerker, gemeente Zaanstad

-  Restaurant supervisor & manager, Marriott hotel Curaçao Nederlandse Antillen.

 
Nevenfuncties;

-  Lid campagneteam VVD Haarlem

-  Organisator van Cucina dei Pompieri, deelnemer aan het Rollende Keukens festival

 
Opleidingen/ cursussen en trainingen:          

-  Opdrachtnemer- opdrachtgeverschap

-  Train de Trainer

-  2004-2007 Bachelor in Business Administration in Hotelmanagement, Hotelschool Den Haag

-  2000-2004 Opleiding tot Horeca ondernemer-manager, ROC Aventus Apeldoorn

Email: jblokpoel@hotmail.com