Wouter Rutten

Ik ben geboren (in 1969) en getogen in Heerhugowaard. Mijn ouders waren beiden zeer actief voor de VVD. Mijn vader in de vereniging, mijn moeder als raadslid en wethouder. ‘De politiek’ speelt dus van kinds af aan een rol in mijn leven. Na mijn studie Commerciële Economie aan de Hogeschool Alkmaar ben ik in 1992 Haarlem gaan werken. In 1993 ben ik er ook komen wonen. De eerste jaren had ik weinig tijd voor andere dingen dan werken maar na een paar jaar kwam er ook weer tijd beschikbaar om ‘iets’ voor de stad te gaan doen. Ik werd secretaris en plaatsvervangend voorzitter van de Programmaraad Haarlem, de abonneevertergenwoordiging van het kabeltelevisienet. In 2008 trad ik toe tot de Raad van Toezicht van het Patronaat, waar ik een aantal jaren voorzitter van was. Daarna volgde meer bestuurslidmaatschappen, zoals van de Kinderuniversiteit, De Pletterij en COC Kennemerland. Ook ben ik vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van MEE & De Wering, een grote welzijnsinstelling in Noord-Holland.In het dagelijks leven ben ik als bestuurscommunicatieadviseur en woordvoerder werkzaam voor de Hogeschool van Amsterdam. Meer over mijn opleidingen, bestuurservaring en werk op linkedin.

 

Omdat ik me een liberaal in hart en nieren voel werd ik in 2000 lid van de VVD en dat betekende in mijn geval ook vrijwel direct actief lid. Al snel werd ik gevraagd voor het bestuur en daarbinnen nam ik de rol van vice-voorzitter op me. Dat heb ik vier jaar met veel plezier gedaan. In april 2009 ben ik (tussentijds) toegetreden tot de gemeenteraad van Haarlem en in maart 2010 ben ik opnieuw verkozen. Ik was tot de verkiezingen van 2014 lid van de Commissie Samenleving, de Commissie Bestuur en Voorzitter van ‘Kamer 1′ (WMO en woonurgenties) van de Commissie Beroep en Bezwaarschriften. Daar, maar ook in mijn directe persoonlijke omgeving, heb ik geleerd hoe moeilijk het voor mensen kan zijn om vorm aan hun leven te geven omdat het ze simpelweg aan de mogelijkheden of vaardigheden ontbreekt - maar ook hoe ze adequaat op weg geholpen kunnen worden zónder  dat de overheid met geld hoeft te smijten. Van januari 2017 tot en met maart 2018 maakte ik opnieuw deel uit van de gemeenteraad en werd lid van de Commissies Beheer en Samenleving.

 

Tijdens de raadsvergadering van 21 november 2019 ben ik opnieuw geinstalleerd als gemeenteraadslid en heeft de fractie mij gekozen tot fractievoorzitter. Ik vind het eervol om lid te mogen zijn van het stadsbestuur en met de andere leden van de fractie een stevige, constructieve bijdrage te leveren aan onze mooie stad!