Column benoeming burgemeester; Ik mag niet zeggen wat ik heb gestemd, maar laat mij niet ontnemen te zeggen hoe ik mij voel

“De gemeenteraad van Haarlem heeft gekozen voor”, dat lees je op het internet en in de krant over de benoeming van de nieuwe burgemeester. Op het proces voor de benoeming van een nieuwe burgemeester wordt in den lande al jaren kritiek geuit. Zo ook in Haarlem. Maar daar kunnen we in Haarlem op dit moment niks aan veranderen.

© Tekening van tekenaar ...


De gemeenteraad heeft vanuit de aangestelde vertrouwenscommissie in een besloten raadsvergadering een tweetal kandidaten voorgelegd gekregen. Daarvan mocht de raad het CV en de sollicitatiebrief lezen. Verder is het credo vertrouw op de vertrouwenscommissie en alles blijft geheim. In de commissie Samenleving werd na 1 dag al door een raadslid naar de inhoud van de sollicitatiebrief verwezen, maar daar hoor je niemand over.

Zoals gezegd, de procedure en wat wij als raad besproken hebben is en blijft in principe tot in de eeuwigheid geheim voor de stad (nou vooruit, 75 jaar). Aan deze geheimhouding heb ik mij als raadslid bij mijn benoeming geconformeerd. Maar waar ik mij niet aan heb geconformeerd en wat ik mij nooit zal laten ontnemen is datgene zeggen wat ik wel mag zeggen en daarbij uiting geven aan mijn gevoel. Ook wanneer dat ontevreden, verbaasde of teleurgestelde uitingen zijn. Ik laat mij als raadslid niet aanpraten dat alle raadsleden een positief geluid moeten laten horen. Toch werd ik hier door andere raadsleden op aangesproken. Moeten we dan voortaan positief op alle besluitvorming reageren?

Daarvoor ben ik niet gekozen en dat past ook niet bij de afspiegeling van de Haarlemse gemeenteraad. Deze raad bestaat uit twaalf politieke partijen met 39 raadsleden. Ieder met verschillende standpunten en verschillende wensen en verwachtingen wanneer het om een nieuwe burgemeester gaat. Van deze 39 raadsleden zaten zeven raadsleden in de vertrouwenscommissie welke geen afspiegeling is van de samenstelling van de gemeenteraad. Zo zit één van die zeven raadsleden in de raad voor een partij die met 1646 stemmen net de kiesdrempel heeft gehaald. Dat brengt mij op twee punten, namelijk de kiesdrempel die omhoog zou moeten en de democratische legitimatie voor de manier waarop onze burgemeester wordt gekozen.Met twaalf partijen is er sprake van een totale versnippering welke goede besluitvorming in de weg zit, zo ook bij deze benoeming.

Maar deze procedure heeft bovenal aangetoond dat het nu echt tijd is voor de gekozen burgemeester. Dan mogen we daarover in het openbaar zeggen wat we willen. Zijn mijn uitingen over deze benoeming kwetsend? Bestuurders en politici moeten wat mij betreft gewoon tegen een stootje kunnen en kritiek hoort daar zeker bij. Wij leven ondanks sommige ondemocratische processen nog altijd wel in een democratie.

Anne Sterenberg
Raadslid VVD Haarlem