VVD komt op voor bewoners van de Burgwalbuurt

In de raadsvergadering van 14 juni 2018 heeft de VVD een motie ingediend om tijdelijk parkeerplekken in parkeergarages toe te kennen aan bewoners van de Burgwalbuurt. Het gaat om de periode dat de vernieuwing van de kademuur, tussen Melkbrug en Gravestenenbrug, plaats vindt.

In die periode zijn zo’n 45 parkeerplekken niet beschikbaar. Alternatieven zijn er nauwelijks, immers de parkeerdruk is al  heel hoog in Burgwalbuurt.

De wethouder wilde wel een toezegging doen voor de bewoners die een inpandige parkeerplek hebben. Zij kunnen een tijdelijke vergunning krijgen voor een parkeergarage.

Voor de VVD is dat niet voldoende! De VVD wil dat er ook voor andere bewoners een oplossing komt.

Helaas staakten de stemmen bij het indienen van de motie door afwezigheid van in ieder geval 1 raadslid. De motie wordt nu opnieuw ingediend in de raad van 19 juli. De verwachting is, gezien de toezegging van partijen, dat de motie dan alsnog aangenomen wordt.

Wij houden de bewoners van de Burgwalbuurt op de hoogte!