Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

De VVD staat als liberale partij open voor een ieder die de overtuiging heeft dat vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen de fundamenten moeten zijn van onze samenleving. Dit verkiezingsprogramma is op deze uitgangspunten gebaseerd.

Wat betekent dat voor Haarlem, een stad waar het goed wonen, werken en recreƫren is?

Dat betekent een kleine flexibele overheid die haar burgers dient. Een overheid die grip heeft op haar geldstromen en haar vastgoed. Een gemeentelijk bestuur dat uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van de burger maar adequate zorg levert als dat nodig is. Een bestuur dat duurzaamheid bevordert, de veiligheid en de leefbaarheid van de stad bewaakt en het cultureel erfgoed koestert. Een bestuur dat zorg draagt voor een goede bereikbaarheid van de stad en de bedrijvigheid weet te stimuleren. Dat zijn de keuzes die in dit verkiezingsprogramma zijn gemaakt vanuit een liberaal perspectief en getoetst aan de uitgangspunten van de VVD.

Bekijk hier wat de VVD Haarlem de afgelopen vier jaar heeft bereikt en wat de VVD Haarlem de komende vier jaar wil bereiken: