Verkeer

De VVD-Haarlem geeft iedereen ruimte om zijn eigen vervoer te kiezen en zo soepel mogelijk zijn of haar doel te bereiken

Het is van essentieel belang dat de gehele gemeente Haarlem en dus ook de binnenstad toegankelijk is met OV en eigen vervoer, voor bewoners en bezoekers.

Voor het verkrijgen van een logische infrastructuur is samenwerken met buurgemeenten van essentieel belang. Een goede balans tussen milieu en economie is vanzelfsprekend.

Speerpunten:

  1. Conform de wens van de ondernemers moet de Cronjéstraat opnieuw toegankelijk worden voor (auto)verkeer.
  2. Ten behoeve van de doorstroming van het spitsverkeer blijven de Haarlemse bruggen voor boten tijdens de spits gesloten.
  3. De prijs voor een parkeervergunning moet kostendekkend zijn.
  4. Een betere bereikbaarheid voor de auto van het Centraal Station en meer zogenaamde kiss en ride plekken.
  5. De Jansweg moet weer opengesteld vanaf de Noordkant van het Stationsplein.
  6. Geen Rode Loperbrug door het Staten Bolwerk.
  7. Geen uitbreiding van betaald parkeren in de stad.
  8. Het Houtmanpad blijft een historisch en groen schelpenpad en dus geen geasfalteerd fietspad.
  9. De boomkratten op de Amsterdamse Vaart worden verwijderd.