Veiligheid

De veiligheid van burgers moet gewaarborgd zijn en blijven en dus verdient zij altijd onze aandacht

Veiligheid van de stad is een verantwoordelijkheid van het bestuur. De VVD-Haarlem is voorstander van een zerotolerance beleid.
De veiligheidsbeleving van de burgers en de veiligheid in de stad moeten jaarlijks worden gemeten. Beleid moet op deze monitor worden afgestemd.

Speerpunten:

  1. Cameratoezicht in kerngebieden zoals het uitgaanscentrum in de binnenstad, hotspots in Schalkwijk en rondom het station.
  2. Het afschaffen van verplichte sluitingstijden voor de horeca.
  3. Strenge controle op (het verbod van) drankgebruik in de openbare ruimte.
  4. Bevriezing van het aantal coffeeshops op het huidige aantal.