Duurzaamheid

Voor duurzame ontwikkeling is integratie van natuurbehoud en economische ontwikkeling een voorwaarde

Er moet sprake zijn van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam.

De VVD Haarlem ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling, het verhogen van economisch rendement en het verhogen van de welvaart.

Speerpunten:

  1. De VVD-Haarlem wil naast de gemeentelijke CO2 monitor ( GeCOM ) ook een duurzaamheidsheidsmonitor instellen die door burgers kan worden geraadpleegd.
  2. De gemeente Haarlem moet haar eigen bedrijfsvoering en gebruik van gebouwen verduurzamen.
  3. Het autobezit van elektrische auto’s moet gestimuleerd door (tijdelijke) vrijstelling van gemeentelijke parkeerbelasting.
  4. Gemeentelijke monumenten mogen zonder vergunning duurzame maatregelen nemen zoals het plaatsen van zonnepanelen en van dubbelglas in de achter- en zijgevels.
  5. Het huidige areaal aan gemeentelijk groen wordt behouden en waar mogelijk uitgebreid. Parken en monumentaal groen verdienen optimale bescherming.