Leefbaarheid

De VVD streeft een prettige leefomgeving na voor alle Haarlemmers

Een goede verhouding tussen wonen, werken, recreëren en een evenwichtige balans tussen bouwen en bescherming van het groen, zijn van vitaal belang voor Haarlem als één van de meeste verdichte steden van Nederland. 

Speerpunten:

  1. Strenge aanpak van kraken.
  2. De achterstand in onderhoud van de stad mag niet verder oplopen.
  3. In geval van kap van bomen geldt in beginsel een herplant-plicht.
  4. Bouwprojecten en bestemmingsplannen worden vergezeld van een groenparagraaf.
  5. Waar mogelijk een adequate bestrijding van de meeuwenoverlast.
  6. Haarlemmers hebben voorrang bij het verlenen van een ligplaatsvergunning boven anderen.
  7. Een strenge handhaving op de overlast van zwerfvuil en hondenpoep. De opbrengst van de hondenbelasting wordt hieraan besteed.