Aanvullende uitgangspunten Woonvisie 2012 - 2016

Tijdens de raadsvergadering van 21 januari 2016 werd de woonvisie besproken, althans een aantal aanvullende uitgangspunten. Drie onderdelen werden behandeld in de nota. Betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Helaas was in de nota nog geen rekening gehouden met de recente migratiestromen en de te verwachten toename van het aantal statushouders dat recht zal hebben op een woning.

Hierdoor was het document niet meer actueel en besloot de VVD om die reden tegen te stemmen. Wethouder Langenacker gaf aan dat er binnen enkele maanden een actualisatie van de woonvisie te verwachten is. Voor de VVD is dat het moment om over de woonvisie in debat te gaan.

Met betrekking tot de kwaliteit van de woningen werd in de nota de ambitie neergelegd om alle woningen te voorzien van een energielabel B. Voor de VVD lag dit niveau te laag en daarom werd een motie ingediend om te proberen om tot een A++ label te komen. Het is van groot belang om de energielasten van huurders terug te dringen en bovendien levert dit vaak ook nog een heel mooi commercieel plaatje op. Zo is het mogelijk voor corporaties om op bepaalde duurzame investeringen zoals zonnepanelen een hoog rendement te behalen terwijl de huurders hun woonlasten fors zien dalen. Als de besparing op de energiekosten gedeeld wordt tussen de huurder en de verhuurder dan heeft de verhuurder zijn investering vaak al heel snel terugverdiend. Wethouder Langenacker gaf aan dat zij dit ambitieniveau over zou nemen binnen de grenzen van de wet omdat corporaties nogal wat beperkingen opgelegd hebben gekregen. Ook de passendheidstoets die per 1 januari 2016 in werking is getreden is een rem op het door de VVD voorgestelde verduurzamingsinitiatief omdat hier slechts wordt gekeken naar de kale huur en niet naar de totale woonlasten. De woordvoerder van de PvdA, mevrouw Marceline Schopman, gaf terecht aan dat deze beperkingen vanuit Den Haag de uitvoering van de motie enigszins hinderen en sprak de wens uit dat de VVD Haarlem eens op de koffie zou gaan om minister Blok hierop te wijzen.

Ondanks deze kanttekeningen werd de motie van de VVD raadsbreed aangenomen.