Nieuws

 • Op de hoogte zijn van wat er in de raad wordt gezegd en gestemd

  Hoewel de vergaderingen van de raad in een historische zaal plaatsvinden, gaat de raad ook gewoon met haar tijd mee. Sinds enige tijd is het mogelijk om de vergaderingen met videostreaming te kunnen volgen. Daarnaast wordt het stemgedrag van de raadsleden inzichtelijker gemaakt en kan per (schaduw)raadslid worden opgezocht wat hij of zij heeft gezegd. Lees verder

 • Een kritische blik op de autoluwe binnenstad

  25 april − Het centrum van Haarlem is om te wonen, te werken en te leven. Om de leefbaarheid van ons centrum te vergroten vergroten we het autoluwe gebied in de stad, alleen niet zonder gevolgen. Lees verder

 • VVD zorgt voor goede monitoring van bomen

  25 april − In de afgelopen commissie beheer was de VVD kritisch over het bomenbeleid van het college. Er ligt een enorme duurzaamheidsambitie, echter wanneer we naar de harde cijfers gaan kijken dan blijkt daar weinig duurzaamheid uit. Lees verder

 • Wat vindt de VVD van de gewijzigde huisvestingsverordening?

  25 april − In de afgelopen vergadercyclus kwam een wijzing van de huisvestingsverordening aan de orde. Een belangrijk onderwerp was het tegengaan van het splitsen van woningen. Lees verder

 • Verbetering doorstroming meest acute knelpunt in Haarlem

  23 april − Dagelijks staan er veel Haarlemmers in de file op de Schipholweg (N205) en kruispunt Amerikaweg. Dat moet beter. Stilstaan in de file is slecht voor je humeur. Slecht voor de bereikbaarheid van onze stad. En slecht voor het milieu. Want een betere doorstroming levert minder uitstoot op. Lees verder

 • Hoogste tijd voor digitale welkomstborden

  © Voorbeeld welkomstbord Zutphen

  23 april − De VVD Haarlem heeft zich al in de raadsperiode 2010 – 2014 ingezet voor het realiseren van digitale welkomstborden bij de toegangswegen naar Haarlem. Lees verder

 • VVD vormt coalitie op sociaal domein

  © Beeldbank gemeente Haarlem

  23 april − Afgelopen donderdag is het de VVD gelukt om de zorg en ondersteuning voor Haarlemmers in 2020 te beschermen. Deze zorg kwam in het gedrang door een experiment van zorgwethouder Meijs voor de sociale basis. Hierin verdeelt de gemeente €16 miljoen onder de Haarlemsewelzijnsorganisaties voor de komende vier jaar. Lees verder

 • De Koepel; is dit wat de Haarlemmers voor ogen hadden?

  © Open de Koepel

  23 april − Het begon zo leuk, er was een enthousiaste stichting, een ambitieus plan met potentie en de raad werd uitvoerig geïnformeerd met filmpjes, brochures en constante updates (het leek bijna of er een communicatiebureau mee bezig was). Tot vervelens aan toe moesten we horen hoe geweldig alles wel niet zou worden, kracht van de herhaling zeggen we dan maar… Lees verder

 • Ontwikkeling HKB-gebouw Tempeliersstraat

  23 april − Het dossier kent nogal een historie. Het was nogal omstreden omdat het HKB gebouw een prachtige uitstraling kent en eigenlijk behouden zou moeten blijven. Dit bleek uiteindelijk geen mogelijkheid en de monumentenstatus werd ook door het Ministerie van Cultureel Erfgoed helaas niet erkend ondanks verwoede pogingen in 2015. Lees verder

 • In ons Haarlem moet je jezelf kunnen zijn

  17 april − Of je nu op een man of een vrouw verliefd wordt; of je nu een spijkerbroek, jurk of pruik aan of op hebt; of je nu een meisje of jongen bent (of geen van beide); in Nederland, en zeker Haarlem als regenboogstad, kan en mag dat. Lees verder

 • Even voorstellen: Eloy Aerssens

  04 april − De Haarlemse VVD fractie bestaat niet alleen uit raadsleden, om als fractie zoveel mogelijk voor de stad te kunnen betekenen krijgen de raadsleden ondersteuning van schaduwraadsleden en een fractie assistent. Eloy Aerssens is één van onze twee schaduwraadsleden. Hier lees je meer over onze Eloy. Lees verder

 • VVD kritisch over informatiebeveiliging privacygevoelige gegevens inwoners

  02 april − Onlangs heeft de rekenkamercommissie (RKC) onderzoek gedaan naar de informatiebeveiliging van de gemeente Haarlem. Dit onderzoek is in opdracht van de RKC uitgevoerd door Hoffmann Cybersecurity en de conclusies liegen er niet om. De onderzoekers concluderen namelijk dat de gemeente niet ‘in control’ is en dat gemeente en de gegevens van inwoners onnodig risico lopen. Lees verder

 • VVD stemt tegen hoogbouw Gonnetstraat

  02 april − Deze maand kwam het plan voor de nieuwbouw aan de Gonnetstraat aan bod. Het was de derde poging! Eerder waren bezwaren tegen de voorgestelde hoogte genoeg reden voor de raadsleden om het plan terug te sturen. Lees verder

 • Anky en Tom winnaars Debatkampioenschap

  31 maart − In de aanloop naar het VVD festival van 15 juni vinden er door het hele land verschillende debatkampioenschappen plaats. Per regio vindt er een training + debatwedstrijd plaats, waarna de winnende teams per stad worden uitgenodigd om het tegen elkaar op te nemen op het VVD Festival. Lees verder

 • VVD Haarlem wil onderhoud bruggen snel verbeteren

  31 maart − De Haarlemse bruggen hebben een cruciale functie voor de doorstroming van het verkeer en er zijn helaas vaak problemen. In 2016 waren er problemen met de Schoterbrug. Recent met de Figeebrug en natuurlijk nu nog steeds met de Waarderbrug. Deze laatste kan al tijden niet gebruikt worden vanwege een kapot onderdeel. Lees verder

 • Onze Eloy is schaduwraadslid van het jaar geworden

  30 maart − Op donderdag 28 maart vond op initiatief van Trots Haarlem de jaarlijkse uitreiking van de ‘warme schouderklop trofee’ voor schaduwraadsleden plaats. Hiermee wordt jaarlijks het beste schaduwraadslid van de Haarlemse raad gekozen. Lees verder

 • Fractievoorzitters in debat tijdens Jaarvergadering wijkraad Meerwijk

  27 maart − Als onderdeel van de jaarvergadering van de Wijkraad Meerwijk gingen de fractievoorzitters van Groenlinks, PvdA, CDA, D66, en onze eigen Anne, onder toeziend oog van de voorzitter van de wijkraad, Frank Hilterman, in debat over verschillende actuele onderwerpen die in de wijk Meerwijk spelen. Lees verder

 • VVD on tour: ga mee!

  25 maart − De VVD staat middenin Haarlem. Schouders eronder, ondernemend en sociaal: de VVD leeft in de stad en hoort graag wat er speelt in de stad! Lees verder

 • New Harlem, een beperkt (parkeer)plan: 60 appartementen 4 parkeerplaatsen

  © ...

  07 maart − 4 parkeerplaatsen zult u denken en de 69 overige benodigde plaatsen voor de bewoners en bezoekers dan als we de normen hanteren? Juist, die zijn er niet. Er wordt door de ontwikkelaar immers beloofd om alleen mensen een appartementen aan te bieden als ze ondertekenen dat men afziet van autogebruik. Lees verder

 • Debatkampioenschappen voor nieuw talent!

  06 maart − In de aanloop naar het VVD festival van 15 juni vinden er door het hele land verschillende debatkampioenschappen plaats. Per regio vindt er een training + debatwedstrijd plaats, waarna de winnende teams per stad zullen worden uitgenodigd om het tegen elkaar op te nemen op het VVD Festival! Lees verder