• Op de hoogte zijn van wat er in de raad wordt gezegd en gestemd

  Hoewel de vergaderingen van de raad in een historische zaal plaatsvinden, gaat de raad ook gewoon met haar tijd mee. Sinds enige tijd is het mogelijk om de vergaderingen met videostreaming te kunnen volgen. Daarnaast wordt het stemgedrag van de raadsleden inzichtelijker gemaakt en kan per (schaduw)raadslid worden opgezocht wat hij of zij heeft gezegd. Lees verder

 • Verkoop en ontwikkeling Koningstein

  07 februari − Dit lijkt een flinke verbetering voor de buurt, het mogelijke ontwerp ziet er mooi uit, in tegenstelling tot het huidige gebouw. Dit past in het bestemmingsplan en is een uitwerking van het beeldkwaliteitsplan dat al eerder is vastgesteld en waaraan we dus niet meer moeten morrelen. Lees verder

 • Ontwikkelzones, planning en proces

  07 februari − Haarlem roert zich, en terecht, het is nogal wat en het goed dat de bewoners zich laten horen Bewonersparticipatie optima forma! Kan geen nieuwe democratie tegenop. Bewoners moeten goed geïnformeerd worden, volledig en tijdig. Lees verder

 • Parkeernormen op basis van reëel autobezit in Haarlem

  07 februari − In cijfers kan je niet parkeren en al helemaal niet ondergronds. Uit de cijfers blijkt alsof er overal ruimte over is en de parkeernormen voor nieuwbouw verlaagd kunnen worden. In de praktijk blijkt dat het eigenlijk al overal bomvol staat, waar zit dat verschil dan in? Lees verder

 • Meer laadpalen in Haarlem

  05 februari − Elektrische auto’s en elektrisch vervoer gaat een belangrijk aspect spelen in de toekomst van onze mobiliteit. Daarom vindt VVD Haarlem het belangrijk dat de gemeente de elektrificatie van vervoer stimuleert en aanmoedigt. Lees verder

 • Nee tegen de Ja-Ja sticker

  05 februari − In de gemeenteraad is er afgelopen commissie Beheer gesproken over de invoering van de Ja – Ja sticker. Met deze sticker zou u als bewoner van Haarlem aangeven dat u wel huis aan huis bladen en ongeadresseerd reclamedrukwerk wil ontvangen. Daar waar geen Ja – Ja sticker aanwezig is maar bijvoorbeeld niets, mag geen reclame meer in de bus gedeponeerd worden. VVD Haarlem heeft goed naar de Ja – Ja sticker gekeken en is tegen de invoering hiervan. Lees verder

 • Diversiteit en inclusie: ja, maar het doel heiligt niet alle middelen

  02 februari − Onlangs bespraken we in de commissie Bestuur het Plan van Aanpak Diversiteit en Inclusie voor de Gemeente Haarlem. Ook de VVD ziet de kracht van een diverse en inclusieve organisatie. De focus ligt daarbij niet alleen op diverse achtergronden en culturen, maar ook op mensen met een arbeidsbeperking, chronische ziekte (garantiebanen), leeftijd en op LHBTI. Lees verder

 • Het Innovatiecafe tijdens de week van de circulaire economie

  02 februari − Begin januari was het de week van de circulaire economie. Dat was misschien aan uw aandacht ontsnapt, maar niet bij de mensen van Sociëteit Vereeniging aan de Zijlweg. Deze actieve vereniging organiseerde daarom het eerste Innovatiecafé. Omdat ik tijdens een eerste brainstormsessie over dit initiatief heb meegedacht was ik uiteraard nieuwsgierig. Lees verder

 • De Maand van de Democratie

  02 februari − In het kader van de Maand van de Democratie is de gemeente Haarlem op zoek naar de beste manier om Haarlemmers te betrekken bij de besluitvorming. Wat doen we met initiatieven vanuit de bevolking? Is eens in de vier jaar stemmen genoeg? Wat is het nut en het draagvlak van een Wijkraad? Hoe bereiken we de zwijgende meerderheid? Zomaar een paar van de vragen waarop een antwoord wordt gezocht. Lees verder

 • Hoe fijn woon jij? Laat het ons weten in het Thorbecke debatcafé.

  Woningbouw Haarlem

  © NHnieuws

  30 januari − Feit: in Haarlem moet je heerlijk kunnen (blijven) wonen. Maar hoe doe je dat als de woningmarkt op slot zit? Als je door de hoogbouw het groen niet meer ziet? Lees verder

 • Zonder gedegen participatie en onderzoek geen Domus Plus

  16 januari − In oktober besprak de raad de kredietaanvraag van het college ten behoeve van de aankoop van het perceel aan de Nieuweweg 2 om daar de opvangvoorziening Domus Plus te kunnen vestigen. De VVD stemde niet in met dit krediet, de coalitie wel waardoor in januari de commissie Samenleving het vervolgkrediet besprak voor de startnotitie die in juni 2019 klaar zou moeten liggen voor de vestiging van een Domus Plus voorziening aan de Nieuweweg 2. Lees verder

 • Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

  24 december − De Haarlemse VVD fractie wenst iedereen fijne kerstdagen en een gezond, gelukkig en succesvol 2019! Lees verder

 • Hoogbouw in Haarlem?

  24 december − Tijdens de raadsvergadering van 20 december werd de “notitie Hoogbouwprincipes” behandeld. Er is al een aantal voorbeelden van hoogbouw in Haarlem, denk bijvoorbeeld aan de 5 markante flats van 55 meter hoog langs de Aziëweg in Schalkwijk. Lees verder

 • Kaders en spelregels nieuwbouw sociale huur en middensegment

  24 december − Donderdag 20 december besloot de gemeenteraad over kaders en regels voor nieuwbouwprojecten in de sociale huursector en voor het middensegment. Uit het coalitieakkoord lagen de kaders alleen al klaar en verankerd, 40% sociaal, 40% midden huur en 20% dure huur. Lees verder

 • Onacceptabele wachttijden WMO

  23 december − In Haarlem zijn de wachttijden voor WMO aanvragen opgelopen naar 2 tot 6 maanden. Het gaat hier om aanvragen van bijvoorbeeld een rolstoel, hulp in de huishouding of dagbesteding. Lees verder

 • Proost met de VVD op een liberaal 2019!

  23 december − Op vrijdag 11 januari 2019 bent u welkom bij de nieuwjaarsborrel van het Lokaal Netwerk van de VVD Haarlem-Zandvoort. Als fractie heffen wij daar graag het glas met u op het nieuwe jaar. Lees verder

 • De evalueerbaarheid van welzijnssubsidies scoort onvoldoende

  23 december − De Haarlemse VVD fractie stuurt al jaren aan op meer inzicht in de effectiviteit van onze welzijnssubsidies. Terecht, blijkt nu de Rekenkamercommissie (RKC) haar onderzoek ‘Leren waarderen’ naar de evalueerbaarheid van de welzijnssubsidies heeft gepubliceerd. Lees verder

 • Even voorstellen: Alexander Bruch

  23 december − De Haarlemse VVD fractie bestaat niet alleen uit raadsleden, om als fractie zoveel mogelijk voor de stad te kunnen betekenen krijgen de raadsleden ondersteuning van schaduwraadsleden en een fractie assistent. Alexander Bruch is sinds maart één van onze twee schaduwraadsleden. Hier lees je meer over onze Alexander. Lees verder

 • Mooie stap in verruiming van de openingstijden

  02 december − De openingstijden voor winkeliers zijn door het besluit van de raad op zon- en feestdagen opgerekt van 12.00-18.00 uur naar 10.00-20.00 uur. Winkeliers krijgen hiermee de ruimte om echt te ondernemen en in te spelen op de behoefte van de consument. Lees verder

 • Grote tevredenheid VVD over stedenbouwkundigplan Blauwe Wetering

  © Beeld; Common Affairs

  02 december − 380-430 woningen in verschillende formaten en prijsklassen met uitgebreide voorzieningen, het leek te mooi om waar te zijn. Toch lag dit plan voor de locatie 'Blauwe Wetering' voor. Lees verder