Nieuws

 • Op de hoogte zijn van wat er in de raad wordt gezegd en gestemd

  Hoewel de vergaderingen van de raad in een historische zaal plaatsvinden, gaat de raad ook gewoon met haar tijd mee. Sinds enige tijd is het mogelijk om de vergaderingen met videostreaming te kunnen volgen. Daarnaast wordt het stemgedrag van de raadsleden inzichtelijker gemaakt en kan per (schaduw)raadslid worden opgezocht wat hij of zij heeft gezegd. Lees verder

 • Invoering milieuzone in Haarlem onacceptabel

  20 juni − De coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en CDA wil een milieuzone in Haarlem in gaan voeren. Een milieuzone waarbij op termijn mogelijk uw auto uit Haarlem verbannen zal worden. Dat betekend dat u met uw auto wellicht in de toekomst niet meer welkom bent in Haarlem. De oplossing volgens de coalitie? Uw auto wegdoen of een nieuwe kopen, aldus de PvdA. Lees verder

 • VVD pleit voor eerlijke parkeersom voor bewoners autoluwe centrum

  06 juni − Het autoluwe centrum wordt groter, bewoners verliezen hun parkeerplaatsen en er wordt vrijwel niets gedaan om te regelen dat bewoners een goed alternatief krijgen aangeboden. Bewoners gaan zo’n 2,5 keer het bedrag betalen voor een parkeerplaats in een garage, verder van hun huis afgelegen. Lees verder

 • VVD wil sterkere postercampagne en regenboogbeleid

  04 juni − In Haarlem moet iedereen zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om zelf zijn partner te kiezen. Wat de VVD Haarlem betreft vergt dat een stevigere inzet dan het huidige beleid met o.a. een sterkere postercampagne à la Rotterdam Lees verder

 • Op voorstel van de VVD wordt Haarlem gastvrijer voor de waterrecreant

  04 juni − In oktober besprak de commissie Bestuur de Ambitiekaart Haarlemse Wateren. Een ambitiekaart waar de VVD positief over kon zijn. Toch had de VVD nog één wens en dat was een vrijstelling van de doorvaartgelden voor kleinere vaartuigen en sloepen waardoor deze voortaan door kunnen varen zonder havengeld te betalen. Lees verder

 • Sluit je aan bij ons Canvasteam

  04 juni − Aangezien niet iedere Haarlemmer op de hoogte is van onze ideeën, standpunten en visie en wij ook graag ideeën en belangrijke thema's van onze inwoners ophalen, gaan we de komende tijd weer de Haarlemse wijken in. Daarbij kunnen wij jouw hulp goed gebruiken. Lees verder

 • Een goed gesprek: Zorg & VVD op 13 juni

  04 juni − Heb je ervaring met de zorg in Haarlem? Heb je ideeën over hoe de maatschappelijke ondersteuning beter kan of anders moet? Of vind je het gewoon interessant om hierover mee te denken? Dat kan! Lees verder

 • Standplaatsenbeleid, VVD komt op voor de Haarlemse ondernemers

  04 juni − In de Commissie Ontwikkeling van mei werd het nieuwe standplaatsenbeleid besproken. Vanwege Europese en Nederlandse wetgeving mag geen vergunning voor onbepaalde tijd meer worden verstrekt. In het voorstel wordt dit maximaal 10 jaar, waarna ook andere ondernemers aanspraak op de standplaats kunnen maken. Lees verder

 • Sporthal Phoenixstraat met slechts 12 fietsparkeerplaatsen

  04 juni − In maart zijn we akkoord gegaan met de bouw van een nieuwe gymzaal aan de Phoenixstraat. Buiten schooltijden komt deze zaal beschikbaar voor andere gebruikers. Bij de behandeling in de Commissie Ontwikkeling heeft de VVD vragen gesteld over het geringe aantal fietsparkeerplaatsen. Lees verder

 • Motie om Sportcentrum Hagedis open te houden aangenomen

  04 juni − Sportcentrum Hagedis, onderdeel van welzijnsorganisatie Haarlem effect/ Ecosol wordt in zijn voorbestaan wordt bedreigd. Het sportcentrum gevestigd in de Burgwalbuurt, biedt een bijzondere sportvoorziening aan mensen uit een kwetsbare groep, zoals mensen met een achterstand tot werk en/of met fysieke of psychische problemen. Lees verder

 • De VVD zegt nee tegen bomen kappen voor parkeerplaatsen in de Hout

  28 mei − De Hout in Haarlem is een enorm belangrijk en heerlijk groen stukje van ons Haarlem. Er ligt echter een plan voor om een grote aanpassing te gaan maken in de Hout waarbij bomen gekapt moeten gaan worden en plaats moeten maken voor parkeerplaatsen. Monumentale bomen inruilen voor parkeerplaatsen op een plek waar dat niet nodig is, dat is voor de VVD onacceptabel. Lees verder

 • VVD Haarlem blij met komst F1 naar Zandvoort

  16 mei − Voor het eerst in 35 jaar komt de Formule 1 terug naar Nederland. Wij als VVD Haarlem zijn er trots op dat we in de regio zo'n evenement binnen hebben kunnen halen. Lees verder

 • VVD op tour door het Poelbroekpark en de Meerwijkplas

  15 mei − Op een zonnige 10 mei maakten Alexander en Anne samen met andere raadsleden van D66, de PvdA en het CDA een mooie wandeling door het Poelbroekpark en de Meerwijkplas. Lees verder

 • Een kritische blik op de autoluwe binnenstad

  25 april − Het centrum van Haarlem is om te wonen, te werken en te leven. Om de leefbaarheid van ons centrum te vergroten vergroten we het autoluwe gebied in de stad, alleen niet zonder gevolgen. Lees verder

 • VVD zorgt voor goede monitoring van bomen

  25 april − In de afgelopen commissie beheer was de VVD kritisch over het bomenbeleid van het college. Er ligt een enorme duurzaamheidsambitie, echter wanneer we naar de harde cijfers gaan kijken dan blijkt daar weinig duurzaamheid uit. Lees verder

 • Wat vindt de VVD van de gewijzigde huisvestingsverordening?

  25 april − In de afgelopen vergadercyclus kwam een wijzing van de huisvestingsverordening aan de orde. Een belangrijk onderwerp was het tegengaan van het splitsen van woningen. Lees verder

 • Verbetering doorstroming meest acute knelpunt in Haarlem

  23 april − Dagelijks staan er veel Haarlemmers in de file op de Schipholweg (N205) en kruispunt Amerikaweg. Dat moet beter. Stilstaan in de file is slecht voor je humeur. Slecht voor de bereikbaarheid van onze stad. En slecht voor het milieu. Want een betere doorstroming levert minder uitstoot op. Lees verder

 • Hoogste tijd voor digitale welkomstborden

  © Voorbeeld welkomstbord Zutphen

  23 april − De VVD Haarlem heeft zich al in de raadsperiode 2010 – 2014 ingezet voor het realiseren van digitale welkomstborden bij de toegangswegen naar Haarlem. Lees verder

 • VVD vormt coalitie op sociaal domein

  © Beeldbank gemeente Haarlem

  23 april − Afgelopen donderdag is het de VVD gelukt om de zorg en ondersteuning voor Haarlemmers in 2020 te beschermen. Deze zorg kwam in het gedrang door een experiment van zorgwethouder Meijs voor de sociale basis. Hierin verdeelt de gemeente €16 miljoen onder de Haarlemsewelzijnsorganisaties voor de komende vier jaar. Lees verder

 • De Koepel; is dit wat de Haarlemmers voor ogen hadden?

  © Open de Koepel

  23 april − Het begon zo leuk, er was een enthousiaste stichting, een ambitieus plan met potentie en de raad werd uitvoerig geïnformeerd met filmpjes, brochures en constante updates (het leek bijna of er een communicatiebureau mee bezig was). Tot vervelens aan toe moesten we horen hoe geweldig alles wel niet zou worden, kracht van de herhaling zeggen we dan maar… Lees verder