Nieuws

 • Haarlemse raad bespreekt financiële gevolgen coronacrisis

  02 juli − De afgelopen week besprak de gemeenteraad van Haarlem de gevolgen van de coronacrisis en de financiële toekomst van Haarlem. Dat gebeurde aan de hand van een voortgangsrapportage met begrotingsbijstellingen voor 2020 en een bespreking van de wensen en ideeën van de raad en het college in een 'kaderbrief' voor de begroting voor 2021 en de meerjarenraming. Lees verder

 • Verplichte sluiting, dan ook minder belasting betalen

  02 juli − Veel Haarlemse ondernemers hebben door de coronacrisis te maken met teruglopende omzetten. De gemeente Haarlem heeft voor ondernemers een pakket steunmaatregelen samengesteld. Ondernemers mochten bijvoorbeeld de OZB later betalen. Sommige ondernemers hebben echter verplicht de deuren moeten sluiten en hebben daardoor ook niet of nauwelijks op een andere manier geld kunnen verdienen. Denk aan kappers, fitnesscentra en café’s. De VVD wilde deze ondernemers graag extra ondersteunen door een deel van de OZB voor dit jaar kwijt te schelden. Lees verder

 • Mogelijk 51 procent meer bijstandsuitkeringen in 2022

  02 juli − Als gevolg van de coronacrisis kan het aantal bijstandsuitkeringen in 2022 oplopen tot ruim 625.000. Dat is dik de helft meer dan het aantal in 2019. Dat blijkt uit een berekening van adviesbureau Berenschot, gebaseerd op de meest recente economische ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). De Haarlemse VVD wil voorkomen dat dit ook in Haarlem gebeurt. Daarom diende de VVD tijdens de raadsvergadering over de financiële gevolgen van de coronacrisis een motie in die het college oproept om werk te maken van een lokaal sociaal plan. Lees verder

 • Straatintimidatie van LHBTI+ in Schalkwijk

  23 juni − Naar aanleiding van het debat in de gemeenteraad over de motie van de VVD Haarlem om meer te doen aan bevorderen van sociale acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI+ hebben wij zorgelijke signalen ontvangen. Het betreft met name meerdere incidenten van straatintimidatie van LHBTI+ in Schalkwijk. Het betreft groepjes jongeren en jongvolwassen mannen die onder vertoning van messen dreigen met geweld tegen homoseksuelen, intimideren en beledigen. Een dergelijke beperking van de individuele vrijheid is niet alleen onacceptabel, maar is ook strafbaar. Dit leidt bij de VVD Haarlem tot de volgende vragen (ex artikel 38 RvO): Lees verder

 • Totaalverbod vuurwerk tijdens jaarwisseling geen haalbare kaart

  12 juni − Met ingang van de komende jaarwisseling geldt er een landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Sierpotten blijven toegestaan, net als sterretjes, grondbloemen en fonteinen. GroenLinks en de PvdA willen nu ook dat vuurwerk in Haarlem verbieden, ondanks dat de burgemeester aangeeft dat zo’n verbod dit jaar geen haalbare kaart is. Lees verder

 • Boter bij de vis voor onze boa's

  09 juni − Twee weken geleden demonstreerden de Haarlemse boa’s (handhavers, zoals parkeerwachters) tegen het geweld waar zij mee te maken hebben als zij hun werk doen. Belangrijkste eis: meer beschermingsmiddelen, zoals een wapenstok en pepperspray. Lees verder

 • Haarlem moet eigen keuzes maken bij versoepeling coronamaatregelen!

  09 juni − Op 19 mei vergaderde de gemeenteraad van Haarlem over de coronacrisis. Fractievoorzitter Wouter Rutten startte met een hartenkreet over de stilstand van de Haarlemse democratie en de onzichtbaarheid van de wethouders. Wat de VVD betreft komt het college snel met voorstellen hoe we onze ondernemers, werkzoekenden, de culturele instellingen, de jeugd en onze ouderen uit de lockdown manoeuvreren zodat we daar met elkaar over kunnen besluiten. 'Bij de lockdown moesten we doen wat ons door het rijk opgedragen werd, bij de heropening moeten we in Haarlem onze eigen keuzes maken'. Lees verder

 • Homo-emancipatie is meer dan alleen zwaaien met een regenboogvlag

  08 juni − Op 4 juni 2020 besprak de commissie samenleving van de gemeenteraad van Haarlem de uitwerking van een aangenomen VVD-motie meer te doen aan het bevorderen van sociale acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI+. Lees verder

 • Financiële bijdrage van €2 miljoen voor Jeugd GGZ

  16 mei − De gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond hebben een akkoord hebben bereikt over financiële bijdrage van €2 miljoen voor Kenter Jeugdhulp. Peter van Kessel pleitte in maart 2020 namens de VVD Haarlem om een reddingsplan voor geestelijke gezondheidszorg voor jongeren in de regio Haarlem (zie filmpje). Indien de continuïteit van deze jeugdhulp met de financiële steun geborgd is, dan is dit heel goed nieuws. Om hier zeker van te zijn, stelde de VVD Haarlem deze vervolgvragen: Lees verder

 • Afval inzamelen blijft lastig

  14 mei − Al maanden is de inzameling van papierafval een rommeltje. Het verspreid zich over de gehele stad, waait uit, en iedereen legt klakkeloos zijn of haar afval naast de container omdat de bakken té vol zitten. Daar moet wat aan gebeuren. We gaan al uw meldingen verzamelen en kijken wat we hier tegen kunnen gaan doen! Help ons, deel uw meldingen! Zo helpen wij Haarlem naar een nog schonere stad. Lees verder

 • Koop Lokaal!

  03 mei − Koop Lokaal! VVD Haarlem steunt de actie koop lokaal, help onze ondernemers de crisis door. Lees verder

 • Alexander on the Road - Haarlem Noord

  03 mei − Alexander on the road. Alexander neemt je mee in een werkbezoek aan Haarlem Noord en maakte tijdens dit bezoek onder andere kennis met de Indische Buurttuin. Lees verder

 • De Haarlemse veerkracht

  03 mei − De veerkracht van Haarlem in tijd van COVID-19 Lees verder

 • Steun voor kwetsbare Haarlemmers

  Digitaal vergaderen

  28 april − De gemeenteraad sprak op donderdag 23 april over de sociale basis. Het ging om de verdeling van €16 miljoen subsidiegeld voor de ondersteuning van kwetsbare Haarlemmers. Lees hieronder de spreektekst van woordvoerder Peter van Kessel. Lees verder

 • Help de Haarlemse ondernemers!

  16 maart − Corona Lees verder

 • Over het belang van investeren in onze scholen

  08 maart − Door te investeren in onze scholen voorkomen we verouderde klaslokalen en overvolle klassen. Ook kunnen ouders kiezen naar welke school hun kind gaat. Het college in Haarlem lijkt de rekening vooruit te gaan schuiven. Lees verder

 • Van 26 wetten naar 1 wet

  12 februari − Waarschijnlijk heeft u er al eens over gehoord of gelezen: de omgevingswet. Lees verder

 • Haarlem moet beter bereikbaar voor autoverkeer

  12 februari − Een autorit in Haarlem duurde in 2018 gemiddeld 28 procent langer dan in 2017, door opstoppingen, omleidingen en grote drukte. Lees verder

 • Hoe veilig is de LHBTIQ+ gemeenschap in Haarlem?

  12 februari − Homo wordt nog steeds als scheldwoord gebruikt en veel LHBTIQ+’ers voelen zich in het openbare leven niet altijd veilig. Lees verder

 • Kenniscafé Circulair Bouwen

  12 februari − Bij het aanbesteden van projecten wordt circulair bouwen soms wel als eis opgevoerd, maar wat is het precies? Lees verder