Nieuws

 • Op de hoogte zijn van wat er in de raad wordt gezegd en gestemd

  Hoewel de vergaderingen van de raad in een historische zaal plaatsvinden, gaat de raad ook gewoon met haar tijd mee. Sinds enige tijd is het mogelijk om de vergaderingen met videostreaming te kunnen volgen. Daarnaast wordt het stemgedrag van de raadsleden inzichtelijker gemaakt en kan per (schaduw)raadslid worden opgezocht wat hij of zij heeft gezegd. Lees verder

 • New Harlem, een beperkt (parkeer)plan: 60 appartementen 4 parkeerplaatsen

  © ...

  07 maart − 4 parkeerplaatsen zult u denken en de 69 overige benodigde plaatsen voor de bewoners en bezoekers dan als we de normen hanteren? Juist, die zijn er niet. Er wordt door de ontwikkelaar immers beloofd om alleen mensen een appartementen aan te bieden als ze ondertekenen dat men afziet van autogebruik. Lees verder

 • Debatkampioenschappen voor nieuw talent!

  06 maart − In de aanloop naar het VVD festival van 15 juni vinden er door het hele land verschillende debatkampioenschappen plaats. Per regio vindt er een training + debatwedstrijd plaats, waarna de winnende teams per stad zullen worden uitgenodigd om het tegen elkaar op te nemen op het VVD Festival! Lees verder

 • Alexander op pad: NRClive bijeenkomst over “Duurzame Mobiliteit”

  06 maart − NRClive, de congresafdeling van de NRC, organiseerde afgelopen winter een aantal bijeenkomsten over “Duurzame Mobiliteit”. Om te kijken of er iets viel te leren waar we in Haarlem beter van kunnen worden ben ik bij deze bijeenkomsten aanwezig geweest. Lees verder

 • Wie verdient er volgens jou een vaasje?

  06 maart − Wij Nederlanders zijn doeners. Met-kop-en-schouders-erbovenuit-types. We deinzen niet terug, maar pakken alles aan. Ken jij ze, die onnavolgbare helpers? Zo zijn ze nu eenmaal, dat is heel normaal. Maar hoe normaal dat ook is, je mag diegene daar best eens voor in het zonnetje zetten. Lees verder

 • Even voorstellen: Marlon Treep

  06 maart − De Haarlemse VVD fractie bestaat niet alleen uit raadsleden, om als fractie zoveel mogelijk voor de stad te kunnen betekenen krijgen de raadsleden ondersteuning van schaduwraadsleden en een fractie assistent. Marlon Treep is sinds januari onze fractie assistent. Hier lees je meer over onze Marlon. Lees verder

 • Thema-avonden voor leden: eerste avond op 11 april

  06 maart − In samenwerking met de Haarlemse VVD fractie gaat het bestuur een aantal thema-avonden organiseren. De thema’s komen overeen met de commissies van de gemeenteraad. De eerste thema-avond vindt plaats op donderdag 11 april om 20:00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in de VVD-fractiekamer van het stadhuis. Lees verder

 • Investeren in sport

  Designed by Freepik

  05 maart − “Als je in mijn hart kijkt, dan spelen we voetbal op echt gras.” aldus woordvoerder Peter van Kessel. “In een groeiende stad zou dat betekenen dat niet alle Haarlemmers kunnen sporten. Dus ik begrijp dat we in Haarlem naar kunstgras moeten kijken, waarvan de bespelingscapaciteit veel hoger is. Lees verder

 • Geslaagde campagne aftrap PS+WS Noord-Holland

  03 maart − Wat een toffe regionale campagne aftrap! Met een mooie, enthousiaste groep gesprekken gevoerd met Haarlemmers in de zon. Vol positiviteit en energie de komende weken tegemoet. Wij hebben er zin in!! Lees verder

 • Barbara Visser zet Haarlemse vrijwilliger in het zonnetje

  21 februari − 20 februari hebben wij samen met onze staatssecretaris Barbara Visser een vaasje mogen uitreiken aan een echte doener. Hans van Roode geeft al bijna 15 jaar vrijwillig rondleidingen door Haarlem, om de cultuur en geschiedenis van de stad te waarborgen en mensen te enthousiasmeren. Dank voor al jouw inzet Hans, en gefeliciteerd met je vaasje! Lees verder

 • Verkoop en ontwikkeling Koningstein

  07 februari − Dit lijkt een flinke verbetering voor de buurt, het mogelijke ontwerp ziet er mooi uit, in tegenstelling tot het huidige gebouw. Dit past in het bestemmingsplan en is een uitwerking van het beeldkwaliteitsplan dat al eerder is vastgesteld en waaraan we dus niet meer moeten morrelen. Lees verder

 • Ontwikkelzones, planning en proces

  07 februari − Haarlem roert zich, en terecht, het is nogal wat en het goed dat de bewoners zich laten horen Bewonersparticipatie optima forma! Kan geen nieuwe democratie tegenop. Bewoners moeten goed geïnformeerd worden, volledig en tijdig. Lees verder

 • Parkeernormen op basis van reëel autobezit in Haarlem

  07 februari − In cijfers kan je niet parkeren en al helemaal niet ondergronds. Uit de cijfers blijkt alsof er overal ruimte over is en de parkeernormen voor nieuwbouw verlaagd kunnen worden. In de praktijk blijkt dat het eigenlijk al overal bomvol staat, waar zit dat verschil dan in? Lees verder

 • Meer laadpalen in Haarlem

  05 februari − Elektrische auto’s en elektrisch vervoer gaat een belangrijk aspect spelen in de toekomst van onze mobiliteit. Daarom vindt VVD Haarlem het belangrijk dat de gemeente de elektrificatie van vervoer stimuleert en aanmoedigt. Lees verder

 • Nee tegen de Ja-Ja sticker

  05 februari − In de gemeenteraad is er afgelopen commissie Beheer gesproken over de invoering van de Ja – Ja sticker. Met deze sticker zou u als bewoner van Haarlem aangeven dat u wel huis aan huis bladen en ongeadresseerd reclamedrukwerk wil ontvangen. Daar waar geen Ja – Ja sticker aanwezig is maar bijvoorbeeld niets, mag geen reclame meer in de bus gedeponeerd worden. VVD Haarlem heeft goed naar de Ja – Ja sticker gekeken en is tegen de invoering hiervan. Lees verder

 • Diversiteit en inclusie: ja, maar het doel heiligt niet alle middelen

  02 februari − Onlangs bespraken we in de commissie Bestuur het Plan van Aanpak Diversiteit en Inclusie voor de Gemeente Haarlem. Ook de VVD ziet de kracht van een diverse en inclusieve organisatie. De focus ligt daarbij niet alleen op diverse achtergronden en culturen, maar ook op mensen met een arbeidsbeperking, chronische ziekte (garantiebanen), leeftijd en op LHBTI. Lees verder

 • Het Innovatiecafe tijdens de week van de circulaire economie

  02 februari − Begin januari was het de week van de circulaire economie. Dat was misschien aan uw aandacht ontsnapt, maar niet bij de mensen van Sociëteit Vereeniging aan de Zijlweg. Deze actieve vereniging organiseerde daarom het eerste Innovatiecafé. Omdat ik tijdens een eerste brainstormsessie over dit initiatief heb meegedacht was ik uiteraard nieuwsgierig. Lees verder

 • De Maand van de Democratie

  02 februari − In het kader van de Maand van de Democratie is de gemeente Haarlem op zoek naar de beste manier om Haarlemmers te betrekken bij de besluitvorming. Wat doen we met initiatieven vanuit de bevolking? Is eens in de vier jaar stemmen genoeg? Wat is het nut en het draagvlak van een Wijkraad? Hoe bereiken we de zwijgende meerderheid? Zomaar een paar van de vragen waarop een antwoord wordt gezocht. Lees verder

 • Hoe fijn woon jij? Laat het ons weten in het Thorbecke debatcafé.

  Woningbouw Haarlem

  © NHnieuws

  30 januari − Feit: in Haarlem moet je heerlijk kunnen (blijven) wonen. Maar hoe doe je dat als de woningmarkt op slot zit? Als je door de hoogbouw het groen niet meer ziet? Lees verder

 • Zonder gedegen participatie en onderzoek geen Domus Plus

  16 januari − In oktober besprak de raad de kredietaanvraag van het college ten behoeve van de aankoop van het perceel aan de Nieuweweg 2 om daar de opvangvoorziening Domus Plus te kunnen vestigen. De VVD stemde niet in met dit krediet, de coalitie wel waardoor in januari de commissie Samenleving het vervolgkrediet besprak voor de startnotitie die in juni 2019 klaar zou moeten liggen voor de vestiging van een Domus Plus voorziening aan de Nieuweweg 2. Lees verder