• Op de hoogte zijn van wat er in de raad wordt gezegd en gestemd

  Hoewel de vergaderingen van de raad in een historische zaal plaatsvinden, gaat de raad ook gewoon met haar tijd mee. Sinds enige tijd is het mogelijk om de vergaderingen met videostreaming te kunnen volgen. Daarnaast wordt het stemgedrag van de raadsleden inzichtelijker gemaakt en kan per (schaduw)raadslid worden opgezocht wat hij of zij heeft gezegd. Lees verder

 • Mooie stap in verruiming van de openingstijden

  02 December − De openingstijden voor winkeliers zijn door het besluit van de raad op zon- en feestdagen opgerekt van 12.00-18.00 uur naar 10.00-20.00 uur. Winkeliers krijgen hiermee de ruimte om echt te ondernemen en in te spelen op de behoefte van de consument. Lees verder

 • Grote tevredenheid VVD over stedenbouwkundigplan Blauwe Wetering

  © Beeld; Common Affairs

  02 December − 380-430 woningen in verschillende formaten en prijsklassen met uitgebreide voorzieningen, het leek te mooi om waar te zijn. Toch lag dit plan voor de locatie 'Blauwe Wetering' voor. Lees verder

 • Ambitie ontbreekt bij vernieuwing woningen aan de Aart vd Leeuwstraat

  © Beeld; MUST Stedebouw - ...

  02 December − Pré Wonen wil 224 verouderde portiekflats aan de Aart van der Leeuwstraat in Delftwijk slopen en vervangen door circa 228 sociale huurwoningen. Wat de VVD betreft qua aantallen niet erg ambitieus met de grote vraag naar woningen die er is. Lees verder

 • Raad stemt niet in met voorstel VVD onderzoek afschaffen hondenbelasting

  02 December − Afgelopen donderdag diende de VVD een motie in met het verzoek om te onderzoeken of het mogelijk is om de hondenbelasting af te schaffen per 2020. ‘Beboet de shit, niet het bezit’ is daarbij wat de VVD betreft het motto. Lees verder

 • Van bijstand naar werk

  02 December − Als het aan de Haarlemse VVD ligt dan is er vanuit de gemeente vaker contact met mensen in de bijstand. We vinden het belangrijk om mensen te helpen van bijstand naar werk. Lees verder

 • Werkbezoek aan tijdelijke modulewoningen in Sloterdijk

  01 December − Eind november bracht ik met een aantal leden van de commissie ontwikkeling een bezoek aan de tijdelijke modulewoningen die in Sloterdijk zijn neergezet. Binnen de commissie gaan stemmen op om deze woningen ook in Haarlem te realiseren, met name in Oostpoort bij Station Spaarnwoude. Lees verder

 • Autoluwe binnenstad alleen met goed parkeeralternatief

  19 November − De VVD vindt het belangrijk dat de Haarlemse binnenstad voor iedereen prettig is, zowel om te wonen als om te recreëren en winkelen. Het autoluw maken van de binnenstad vindt de VVD dan ook een goed initiatief om van de binnenstad een prettigere plek voor iedereen te maken. Wel is de VVD van mening dat er voor de 129 parkeerplekken die verdwijnen een goed alternatief moet komen. Lees verder

 • Kom jij onze fractie ondersteunen als fractie-assistent?

  13 November − Wij zoeken een fractie-assistent. Lijkt het jou leuk om de Haarlemse VVD fractie als fractie-assistent te komen ondersteunen in haar werkzaamheden? Lees verder

 • Behandeling Programmabegroting 2019-2023

  06 November − Op maandag 5 en donderdag 8 november bespreekt de Haarlemse gemeenteraad de door het college gepresenteerde programmabegroting 2019-2023. Op maandag 5 november sprak onze fractievoorzitter Anne Sterenberg in de eerste termijn in reactie op deze begroting de volgende tekst uit. Lees verder

 • Waarom de VVD Haarlem tegen de aankoop van Nieuweweg 2 voor een Domus+ is

  18 October − Een voorziening voor beschermd wonen en een maatschappelijke opvang van personen met een verstandelijke beperking, afwijkende leefstijl en chronische gedragsstoornissen. Uitbehandelde verslaafden aan de rand van een park in een omgeving op nog geen 5 minuten van een school, een sportvereniging en een kinderopvang. Voor de VVD Haarlem allemaal elementen die de aankoop van de locatie onwenselijk maakt. Lees verder

 • Haarlemse VVD door met vier zetels

  06 September − De Haarlemse VVD gaat door met vier zetels nadat het vijfde raadslid, Mirjam Otten, zich van de partij heeft afgesplitst. Otten zal haar raadszetel buiten de VVD voortzetten. Lees verder

 • Dankzij VVD proef om met één pas meerdere ondergrondse containers te openen

  22 July − Afval storten in een ondergrondse container, met de zak richting de container lopen en vervolgens bij de container aankomen terwijl deze niet open gaat. De containers kunnen kapot zijn of gewoonweg vol. Wat doe je dan met het afval? Mee terug naar huis nemen of naast de container zetten. Beide vind de VVD niet de juiste optie. Lees verder

 • Tijdelijk beschikbaar stellen parkeerplaatsen in de Kamp

  21 July − Op 14 juni diende de VVD de motie in “maak parkeren niet lastiger dan het is”. De motie riep het college op tijdelijk 45 parkeerplaatsen beschikbaar te stellen aan bewoners van de Burgwalbuurt tijdens werkzaamheden aan de kademuren. Om zo tegemoet te komen aan de buurt en de parkeerdruk niet nog eens extra te verhogen. Lees verder

 • Kadernota 2018: Duurzame stad op financieel drijfzand

  11 July − Deze week bespreekt de gemeenteraad op 9, 11 en 12 juli de Kadernota. Het college (GroenLinks Haarlem, PvdA, D66 en CDA) presenteert daarin de plannen voor 2019. De VVD is als grootste oppositiepartij niet betrokken bij het opstellen van deze Kadernota. Maar gelukkig kan de VVD wel bijsturen met moties en amendementen. Dat doen wij dan ook. Lees verder

 • Investeer in de parels van Haarlem, investeer in cultuur, steun het Frans Hals museum

  09 July − Het vastgoed dossier, het kent nogal een historie in Haarlem, cultureel vastgoed daarentegen is een beetje een ondergeschoven kindje. Zo zien we in de jaarrekening 'onderhoud gebouwen, accommodaties, vastgoed' waar schoolgebouwen, sportaccommodaties en vastgoed onder vallen. Hier ontbreekt alleen een belangrijke categorie 'cultureel vastgoed'. Lees verder

 • Installatie nieuwe gemeenteraad

  30 March − Op donderdag 29 maart werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De Haarlemse VVD behaalde met de verkiezingen op 21 maart 5 van de 39 zetels. Lees verder

 • Afscheid Hendrikje en Wouter

  30 March − Op woensdag 28 maart vond het afscheid van de gemeenteraad plaats. Daarbij nam de VVD afscheid van de VVD-raadsleden Hendrikje van der Smagt en Wouter Rutten. Lees verder

 • Kiezers bedankt!

  22 March − De Haarlemse VVD bedankt alle Haarlemmers die bij de Gemeenteraadsverkiezingen het vertrouwen hebben uitgesproken in onze kandidaten en ons verkiezingsprogramma. Uiteraard ook felicitaties aan GroenLinks voor de grootse overwinning (9 zetels). Wij gaan ons met 5 zetels de komende periode inzetten voor een nog mooier Haarlem met ons verkiezingsprogramma als uitgangspunt. U kunt de komende vier jaar weer op ons rekenen. Lees verder

 • Brief aan alle Haarlemmers

  20 March − Lijsttrekker Anne Sterenberg heeft deze brief voor alle Haarlemmers geschreven. Deze verkiezingen doen ertoe. Het is zonde om je stem te laten liggen. Laat je horen en ga stemmen. Lees verder