Nieuws

 • Op de hoogte zijn van wat er in de raad wordt gezegd en gestemd

  Hoewel de vergaderingen van de raad in een historische zaal plaatsvinden, gaat de raad ook gewoon met haar tijd mee. Sinds enige tijd is het mogelijk om de vergaderingen met videostreaming te kunnen volgen. Daarnaast wordt het stemgedrag van de raadsleden inzichtelijker gemaakt en kan per (schaduw)raadslid worden opgezocht wat hij of zij heeft gezegd. Lees verder

 • College Haarlem verergert miljoenen tekort voor onderhoud stad

  17 juli − Het College heeft deze week het voorstel gedaan om zeven miljoen euro minder te gaan sparen voor het toekomstig onderhoud van onze pleinen, bruggen, straten en parken. Een keuze met grote negatieve gevolgen in de nabije toekomst. Lees verder

 • Toetsingscriteria locatie Domus(Plus) en Skaeve Huse rammelen

  © NH nieuws

  16 juli − In oktober 2018 ging het college over tot de aankoop van Nieuweweg 2 met het idee om daar een DomusPlus voorziening te realiseren. Het college werd toen deels door de raad teruggefloten: het zou nog niet vaststaan dat de aankoop van de Nieuweweg 2 ten behoeve van deze voorziening zou zijn. Lees verder

 • Nieuwe democratie? Gemeente moet eerst maar eens goed doen wat ze goed moet doen

  16 juli − De coalitie heeft in haar coalitieakkoord besloten om de democratie in Haarlem te willen vernieuwen. Op 11 juli bespraken we in de raad het daaruit volgende Actieprogramma Nieuwe Democratie 2019-2022. Lees verder

 • VVD tegen overbodige regels Jeugdhulp

  16 juli − Op 11 juli besprak de raad de nieuwe Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019. De vernieuwde verordening moet ertoe leiden dat de gemeente zorgfraude beter kan voorkomen en bestrijden in de uitvoering van de Jeugdwet. Lees verder

 • Deliterrein een duur plan vervangt een mooi plan

  © Foto; Schoterkwartier.nl

  11 juli − In 2018 lag de verkoop en de overeenkomst voor de ontwikkeling van het Deliterrein, naast de Waarderbrug, in de gemeenteraad. Een prima plan met een grote variatie in het soort woningen en een goede opbrengst voor de stad. Lees verder

 • Een goed verhaal voor de zorg

  11 juli − Ook in Haarlem neemt de behoefte aan zorg en maatschappelijke ondersteuning toe. Een proactieve overheid houdt hier rekening mee. Met een beetje hulp van de VVD werkt Haarlem nu hard aan het wegwerken van de opgelopen wachttijden in de zorg. Het is ook belangrijk om de kosten van de extra zorg in de gaten te houden.. Lees verder

 • Alternatief personenvervoer

  11 juli − In de commissie Ontwikkeling spraken we over alternatief personenvervoer, BIOS-groep (vervoer aan huis) hoor ik u denken? Nee, het gaat om vervoer langs culturele en toeristische attracties in de stad met bijvoorbeeld tuktuks of fietstaxi’s. Lees verder

 • Max van Aerschot bedankt voor bewezen diensten

  11 juli − Onlangs ontving de fractie Max van Aerschot, de oud-stadsbouwmeester om hem te bedanken voor de tien jaar die hij actief is geweest en de stad letterlijk op de kaart heeft gezet. Lees verder

 • Terugblik thema-avond: zorg en welzijn

  11 juli − Op woensdagavond 13 juni organiseerde het bestuur van de VVD Haarlem een avond over zorg en welzijn. Een gesprek over onder andere de zorgen over de wachtlijsten en vragen over verschillende zorgaanbieders. Lees verder

 • Bouwend Haarlem: “Woonruimte gezocht(en snel!)”

  09 juli − In juni waren we bij een bijeenkomst van Bouwend Haarlem in de Lichtfabriek met als titel: “Woonruimte gezocht(en snel!)”. Stel je hebt door omstandigheden nú een huis nodig in Haarlem, waar kun je dan terecht? Met ruim 120 ontwikkel- en vastgoedexperts die betrokken zijn bij Haarlem werd deze vraag ontrafeld. Lees verder

 • Meld je aan voor de cursus “Politiek Actief” van de gemeente

  09 juli − Heeft u wel eens overwogen zelf politiek actief te worden? Of vraagt u zich af hoe de besluitvorming in de gemeente eigenlijk werkt? Waar is een gemeenteraad allemaal voor verantwoordelijk? En hoe zijn de financiën geregeld? Lees verder

 • Kadernota 2019: College zet partytent op met onweer op komst

  01 juli − Deze week bespreekt de Haarlemse gemeenteraad op 1, 3 en 4 juli de Kadernota. Het college (GroenLinks, PvdA, D66 en CDA) presenteert daarin de plannen voor het komende jaar die verwerkt moeten worden in de Begroting. Lees verder

 • Nieuwe Haarlemse traditie: Verantwoordingsdag jaarstukken

  30 juni − Op donderdag 27 juni werd in de Haarlemse gemeenteraad voor het eerst een speciale raadsvergadering gehouden voor de behandeling van de jaarstukken en jaarrekening van de gemeente Haarlem. Een verantwoordingsdebat zoals we deze ook in Den Haag kennen. Lees verder

 • Invoering milieuzone in Haarlem onacceptabel

  20 juni − De coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en CDA wil een milieuzone in Haarlem in gaan voeren. Een milieuzone waarbij op termijn mogelijk uw auto uit Haarlem verbannen zal worden. Dat betekend dat u met uw auto wellicht in de toekomst niet meer welkom bent in Haarlem. De oplossing volgens de coalitie? Uw auto wegdoen of een nieuwe kopen, aldus de PvdA. Lees verder

 • VVD pleit voor eerlijke parkeersom voor bewoners autoluwe centrum

  06 juni − Het autoluwe centrum wordt groter, bewoners verliezen hun parkeerplaatsen en er wordt vrijwel niets gedaan om te regelen dat bewoners een goed alternatief krijgen aangeboden. Bewoners gaan zo’n 2,5 keer het bedrag betalen voor een parkeerplaats in een garage, verder van hun huis afgelegen. Lees verder

 • VVD wil sterkere postercampagne en regenboogbeleid

  04 juni − In Haarlem moet iedereen zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om zelf zijn partner te kiezen. Wat de VVD Haarlem betreft vergt dat een stevigere inzet dan het huidige beleid met o.a. een sterkere postercampagne à la Rotterdam Lees verder

 • Op voorstel van de VVD wordt Haarlem gastvrijer voor de waterrecreant

  04 juni − In oktober besprak de commissie Bestuur de Ambitiekaart Haarlemse Wateren. Een ambitiekaart waar de VVD positief over kon zijn. Toch had de VVD nog één wens en dat was een vrijstelling van de doorvaartgelden voor kleinere vaartuigen en sloepen waardoor deze voortaan door kunnen varen zonder havengeld te betalen. Lees verder

 • Sluit je aan bij ons Canvasteam

  04 juni − Aangezien niet iedere Haarlemmer op de hoogte is van onze ideeën, standpunten en visie en wij ook graag ideeën en belangrijke thema's van onze inwoners ophalen, gaan we de komende tijd weer de Haarlemse wijken in. Daarbij kunnen wij jouw hulp goed gebruiken. Lees verder

 • Een goed gesprek: Zorg & VVD op 13 juni

  04 juni − Heb je ervaring met de zorg in Haarlem? Heb je ideeën over hoe de maatschappelijke ondersteuning beter kan of anders moet? Of vind je het gewoon interessant om hierover mee te denken? Dat kan! Lees verder