• Op de hoogte zijn van wat er in de raad wordt gezegd en gestemd

  Hoewel de vergaderingen van de raad in een historische zaal plaatsvinden, gaat de raad ook gewoon met haar tijd mee. Sinds enige tijd is het mogelijk om de vergaderingen met videostreaming te kunnen volgen. Daarnaast wordt het stemgedrag van de raadsleden inzichtelijker gemaakt en kan per (schaduw)raadslid worden opgezocht wat hij of zij heeft gezegd. Lees verder

 • Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

  24 december − De Haarlemse VVD fractie wenst iedereen fijne kerstdagen en een gezond, gelukkig en succesvol 2019! Lees verder

 • Hoogbouw in Haarlem?

  24 december − Tijdens de raadsvergadering van 20 december werd de “notitie Hoogbouwprincipes” behandeld. Er is al een aantal voorbeelden van hoogbouw in Haarlem, denk bijvoorbeeld aan de 5 markante flats van 55 meter hoog langs de Aziëweg in Schalkwijk. Lees verder

 • Kaders en spelregels nieuwbouw sociale huur en middensegment

  24 december − Donderdag 20 december besloot de gemeenteraad over kaders en regels voor nieuwbouwprojecten in de sociale huursector en voor het middensegment. Uit het coalitieakkoord lagen de kaders alleen al klaar en verankerd, 40% sociaal, 40% midden huur en 20% dure huur. Lees verder

 • Onacceptabele wachttijden WMO

  23 december − In Haarlem zijn de wachttijden voor WMO aanvragen opgelopen naar 2 tot 6 maanden. Het gaat hier om aanvragen van bijvoorbeeld een rolstoel, hulp in de huishouding of dagbesteding. Lees verder

 • Proost met de VVD op een liberaal 2019!

  23 december − Op vrijdag 11 januari 2019 bent u welkom bij de nieuwjaarsborrel van het Lokaal Netwerk van de VVD Haarlem-Zandvoort. Als fractie heffen wij daar graag het glas met u op het nieuwe jaar. Lees verder

 • De evalueerbaarheid van welzijnssubsidies scoort onvoldoende

  23 december − De Haarlemse VVD fractie stuurt al jaren aan op meer inzicht in de effectiviteit van onze welzijnssubsidies. Terecht, blijkt nu de Rekenkamercommissie (RKC) haar onderzoek ‘Leren waarderen’ naar de evalueerbaarheid van de welzijnssubsidies heeft gepubliceerd. Lees verder

 • Even voorstellen: Alexander Bruch

  23 december − De Haarlemse VVD fractie bestaat niet alleen uit raadsleden, om als fractie zoveel mogelijk voor de stad te kunnen betekenen krijgen de raadsleden ondersteuning van schaduwraadsleden en een fractie assistent. Alexander Bruch is sinds maart één van onze twee schaduwraadsleden. Hier lees je meer over onze Alexander. Lees verder

 • Mooie stap in verruiming van de openingstijden

  02 december − De openingstijden voor winkeliers zijn door het besluit van de raad op zon- en feestdagen opgerekt van 12.00-18.00 uur naar 10.00-20.00 uur. Winkeliers krijgen hiermee de ruimte om echt te ondernemen en in te spelen op de behoefte van de consument. Lees verder

 • Grote tevredenheid VVD over stedenbouwkundigplan Blauwe Wetering

  © Beeld; Common Affairs

  02 december − 380-430 woningen in verschillende formaten en prijsklassen met uitgebreide voorzieningen, het leek te mooi om waar te zijn. Toch lag dit plan voor de locatie 'Blauwe Wetering' voor. Lees verder

 • Ambitie ontbreekt bij vernieuwing woningen aan de Aart vd Leeuwstraat

  © Beeld; MUST Stedebouw - ...

  02 december − Pré Wonen wil 224 verouderde portiekflats aan de Aart van der Leeuwstraat in Delftwijk slopen en vervangen door circa 228 sociale huurwoningen. Wat de VVD betreft qua aantallen niet erg ambitieus met de grote vraag naar woningen die er is. Lees verder

 • Raad stemt niet in met voorstel VVD onderzoek afschaffen hondenbelasting

  02 december − Afgelopen donderdag diende de VVD een motie in met het verzoek om te onderzoeken of het mogelijk is om de hondenbelasting af te schaffen per 2020. ‘Beboet de shit, niet het bezit’ is daarbij wat de VVD betreft het motto. Lees verder

 • Van bijstand naar werk

  02 december − Als het aan de Haarlemse VVD ligt dan is er vanuit de gemeente vaker contact met mensen in de bijstand. We vinden het belangrijk om mensen te helpen van bijstand naar werk. Lees verder

 • Werkbezoek aan tijdelijke modulewoningen in Sloterdijk

  01 december − Eind november bracht ik met een aantal leden van de commissie ontwikkeling een bezoek aan de tijdelijke modulewoningen die in Sloterdijk zijn neergezet. Binnen de commissie gaan stemmen op om deze woningen ook in Haarlem te realiseren, met name in Oostpoort bij Station Spaarnwoude. Lees verder

 • Autoluwe binnenstad alleen met goed parkeeralternatief

  19 november − De VVD vindt het belangrijk dat de Haarlemse binnenstad voor iedereen prettig is, zowel om te wonen als om te recreëren en winkelen. Het autoluw maken van de binnenstad vindt de VVD dan ook een goed initiatief om van de binnenstad een prettigere plek voor iedereen te maken. Wel is de VVD van mening dat er voor de 129 parkeerplekken die verdwijnen een goed alternatief moet komen. Lees verder

 • Kom jij onze fractie ondersteunen als fractie-assistent?

  13 november − Wij zoeken een fractie-assistent. Lijkt het jou leuk om de Haarlemse VVD fractie als fractie-assistent te komen ondersteunen in haar werkzaamheden? Lees verder

 • Behandeling Programmabegroting 2019-2023

  06 november − Op maandag 5 en donderdag 8 november bespreekt de Haarlemse gemeenteraad de door het college gepresenteerde programmabegroting 2019-2023. Op maandag 5 november sprak onze fractievoorzitter Anne Sterenberg in de eerste termijn in reactie op deze begroting de volgende tekst uit. Lees verder

 • Waarom de VVD Haarlem tegen de aankoop van Nieuweweg 2 voor een Domus+ is

  18 oktober − Een voorziening voor beschermd wonen en een maatschappelijke opvang van personen met een verstandelijke beperking, afwijkende leefstijl en chronische gedragsstoornissen. Uitbehandelde verslaafden aan de rand van een park in een omgeving op nog geen 5 minuten van een school, een sportvereniging en een kinderopvang. Voor de VVD Haarlem allemaal elementen die de aankoop van de locatie onwenselijk maakt. Lees verder

 • Haarlemse VVD door met vier zetels

  06 september − De Haarlemse VVD gaat door met vier zetels nadat het vijfde raadslid, Mirjam Otten, zich van de partij heeft afgesplitst. Otten zal haar raadszetel buiten de VVD voortzetten. Lees verder

 • Dankzij VVD proef om met één pas meerdere ondergrondse containers te openen

  22 juli − Afval storten in een ondergrondse container, met de zak richting de container lopen en vervolgens bij de container aankomen terwijl deze niet open gaat. De containers kunnen kapot zijn of gewoonweg vol. Wat doe je dan met het afval? Mee terug naar huis nemen of naast de container zetten. Beide vind de VVD niet de juiste optie. Lees verder