Nieuws

 • Praat mee over het nieuwe stationsgebied!

  25 november − Tot 7 december kunnen reacties op de visie worden ingediend op het nieuwe stationsgebied! Praat mee en deel uw feedback op de visie! Lees verder

 • GroenLinks zet streep door doorstromingsmaatregelen verkeer Schipholweg

  10 november − GroenLinks zet met een streep door doorstromingsmaatregelen op de Schipholweg de deur open voor nóg meer files in Haarlem! Lees verder

 • VVD zegt nee tegen duurder parkeren en hogere ozb

  06 november − Vanavond heeft de gemeenteraad van Haarlem de begroting voor 2021-2025 vastgesteld. Die begroting is opgesteld door het college van burgemeester en wethouders dat wordt gevormd door de coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en CDA. De VVD heeft niet ingestemd met de begroting. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is de stijging van de lokale lasten die het college voorstelde. Lees verder

 • Harde tik op de vingers van wethouder Meijs over affaire stadsdichter - coalitie pakt niet door: ‘wat een slappe hap’

  01 oktober − Tijdens het door de VVD aangevraagde spoeddebat over het debacle rond de benoeming én het ontslag van de stadsdichter heeft verantwoordelijk wethouder Meijs (Cultuur, GroenLinks) een harde tik op de vingers gekregen. Lees verder

 • Extra raadsvergadering stadsdichter donderdag 1 oktober, 17:15

  28 september − De door de VVD en andere partijen aangevraagde extra raadsvergadering over de benoeming van de stadsdichter vindt plaats op 1 oktober om 17:15 en is live te volgen via https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen. Lees verder

 • Stadsdichter onder vuur

  24 september − Volgens AD.nl juicht men in de Haarlemse politiek de komst van Insanyo toe. Dat geldt niet voor de VVD. Integendeel. 'Iemand die zo over de slachtoffers van de Holocaust spreekt kan Haarlem niet vertegenwoordigen. Ik geneer me kapot' aldus fractievoorzitter Wouter Rutten. 'Wij vragen het college om tekst en uitleg voor deze misser én excuses. De zogenaamde kans waar burgemeester Wienen het over heeft is wat ons betreft niet aan de orde'. Lees verder

 • Project Herinrichting Rollandslaan

  20 september − Het speelt al tijden, het herinrichten van de Rollandslaan in het Ramplaankwartier. Deze voor de wijk cruciale weg is hard aan vernieuwing toe en over de herinrichting is dan ook lang en goed gesproken. De VVD is blij met het ontwerp wat er nu ligt om de Rollandslaan flink op te knappen. Het initiatief van bewoners, die een comité hebben opgericht om de herinrichting te begeleiden en hun stem te laten horen heeft dan ook het huidige concept ontwerp opgeleverd. Lees verder

 • Ontwikkeling woningbouw Haarlem verder gestimuleerd; VVD scherp op ruimte voor ondernemerschap en banen in Haarlem

  20 september − Haarlem kan sneller beginnen met de bouw van zo'n 3.800 woningen rond de Europaweg in Schalkwijk. De stad krijgt van het Rijk 7,6 miljoen euro om deze geplande ontwikkelzone versneld te gaan bouwen. Het geld zal worden gebruikt voor betaalbare woningen, aanpassing van de Europaweg en de inrichting van de openbare ruimte. Deze plannen hebben we in de gemeenteraad eerder al goedgekeurd maar krijgen nu meer snelheid door de toegezegde impuls. De zone maakt onderdeel uit van een plan om in Haarlem tienduizend nieuwe woningen te bouwen voor 2025. Lees verder

 • Regionale energiestrategie: Geen geklooi met vele miljoenen euro’s van de Haarlemmers, maar een plan dat werkt

  20 september − Het klimaat is een “hot” issue op het moment. Er ligt een grote wereldwijde opgave om ons klimaat een handje te helpen en een van de grote projecten die hiermee verband houden zijn de regionale energie strategieën, de “RES”. Haarlem maakt onderdeel uit van de RES Noord Holland Zuid. Binnen de regio wordt er momenteel gekeken naar hoe we onze energie en warmteopwekking zo duurzaam mogelijk kunnen insteken. Voor de VVD is het belangrijk dat we ons klimaat een handje helpen. Een gezonde en duurzame wereld voor onze toekomst, maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen en verdere generaties die nog na ons mogen komen. Voor de VVD is het wel zo dat duurzaam niet alleen met het milieu te maken heeft. Een duurzaam plan, wat de RES moet zijn, heeft meer vereisten voor de VVD dan alleen ecologische duurzaamheid. Lees verder

 • VVD kraakt PvdA-plan om zomerijs te verbieden

  19 september − VVD kraakt PvdA-plan om de zomer-ijsbaan te sluiten Lees verder

 • Hoe houden we de zorg en de begroting in Haarlem houdbaar?

  19 september − Hoe houden we de zorg en de begroting in Haarlem houdbaar? Lees verder

 • Werkbezoek aan de Slottuin Heemstede

  18 september − Eind augustus bracht Alexander Bruch met nog enkele raadsleden een bezoek aan het ruim opgezette project Slottuin in Heemstede: De nieuwe wijk ligt direct achter het Oude Slot, op de plek waar ooit Christelijk Atheneum Adriaen Pauw en later het Nova College stond. De wijk bestaat uit 22 sociale eengezinswoningen en 40 koopwoningen. Daarnaast staat er in de wijk een appartementengebouw met 33 zorgappartementen. Onder het complex zit een parkeergarage. Na een korte inleiding door Marieke Heilbron, directeur bestuurder van Elan Wonen, maakten we een rondje door de wijk. Lees verder

 • Haarlemse gemeenteraad vergroot betrokkenheid bij lokale coronamaatregelen

  17 september − Zoals bekend maakt de Haarlemse VVD zich ernstig zorgen over het gebrek aan democratische borging van regionale en lokale coronamaatregelen. Die maatregelen worden ons simpelweg opgelegd door de veiligheidsregio of besloten door de burgemeester. De gemeenteraad kan hooguit achteraf commentaar leveren, maar heeft verder niets in te brengen. Dat is op zich misschien nog logisch als het om urgente maatregelen gaat, maar niet om maatregelen die geen spoed vereisen, zoals het boetebeleid of een mondkapjesplicht. Daar kan de gemeenteraad prima over meepraten. Lees verder

 • VVD Haarlem bang voor waterbedeffect coronamaatregelen Amsterdam

  19 augustus − Omdat Amsterdam één van de grootste coronabrandhaarden van Nederland is, komt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) met aanvullende maatregelen op het landelijke coronabeleid, Afhankelijk van de besmettingen en het aantal clusters, bekijken we per dag de situatie,’ zei de voorzitter van de VrAA gisteravond tijdens een persconferentie. Daarbij wordt gezinspeeld op maatregelen die mogelijk van kracht kúnnen worden als het aantal besmettingen blijft stijgen, zoals het weren van dagjesmensen en toeristen en het instellen van een vervroegde sluitingstijd voor alle horeca en het opnieuw beperken van samenkomsten tot maximaal 30 personen. VVD Haarlem is bang voor een ‘waterbedeffect’. Lees verder

 • Haarlemse raad bespreekt financiële gevolgen coronacrisis

  02 juli − De afgelopen week besprak de gemeenteraad van Haarlem de gevolgen van de coronacrisis en de financiële toekomst van Haarlem. Dat gebeurde aan de hand van een voortgangsrapportage met begrotingsbijstellingen voor 2020 en een bespreking van de wensen en ideeën van de raad en het college in een 'kaderbrief' voor de begroting voor 2021 en de meerjarenraming. Lees verder

 • Verplichte sluiting, dan ook minder belasting betalen

  02 juli − Veel Haarlemse ondernemers hebben door de coronacrisis te maken met teruglopende omzetten. De gemeente Haarlem heeft voor ondernemers een pakket steunmaatregelen samengesteld. Ondernemers mochten bijvoorbeeld de OZB later betalen. Sommige ondernemers hebben echter verplicht de deuren moeten sluiten en hebben daardoor ook niet of nauwelijks op een andere manier geld kunnen verdienen. Denk aan kappers, fitnesscentra en café’s. De VVD wilde deze ondernemers graag extra ondersteunen door een deel van de OZB voor dit jaar kwijt te schelden. Lees verder

 • Mogelijk 51 procent meer bijstandsuitkeringen in 2022

  02 juli − Als gevolg van de coronacrisis kan het aantal bijstandsuitkeringen in 2022 oplopen tot ruim 625.000. Dat is dik de helft meer dan het aantal in 2019. Dat blijkt uit een berekening van adviesbureau Berenschot, gebaseerd op de meest recente economische ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). De Haarlemse VVD wil voorkomen dat dit ook in Haarlem gebeurt. Daarom diende de VVD tijdens de raadsvergadering over de financiële gevolgen van de coronacrisis een motie in die het college oproept om werk te maken van een lokaal sociaal plan. Lees verder

 • Straatintimidatie van LHBTI+ in Schalkwijk

  23 juni − Naar aanleiding van het debat in de gemeenteraad over de motie van de VVD Haarlem om meer te doen aan bevorderen van sociale acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI+ hebben wij zorgelijke signalen ontvangen. Het betreft met name meerdere incidenten van straatintimidatie van LHBTI+ in Schalkwijk. Het betreft groepjes jongeren en jongvolwassen mannen die onder vertoning van messen dreigen met geweld tegen homoseksuelen, intimideren en beledigen. Een dergelijke beperking van de individuele vrijheid is niet alleen onacceptabel, maar is ook strafbaar. Dit leidt bij de VVD Haarlem tot de volgende vragen (ex artikel 38 RvO): Lees verder

 • Totaalverbod vuurwerk tijdens jaarwisseling geen haalbare kaart

  12 juni − Met ingang van de komende jaarwisseling geldt er een landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Sierpotten blijven toegestaan, net als sterretjes, grondbloemen en fonteinen. GroenLinks en de PvdA willen nu ook dat vuurwerk in Haarlem verbieden, ondanks dat de burgemeester aangeeft dat zo’n verbod dit jaar geen haalbare kaart is. Lees verder

 • Boter bij de vis voor onze boa's

  09 juni − Twee weken geleden demonstreerden de Haarlemse boa’s (handhavers, zoals parkeerwachters) tegen het geweld waar zij mee te maken hebben als zij hun werk doen. Belangrijkste eis: meer beschermingsmiddelen, zoals een wapenstok en pepperspray. Lees verder