Nieuws

 • Op de hoogte zijn van wat er in de raad wordt gezegd en gestemd

  Hoewel de vergaderingen van de raad in een historische zaal plaatsvinden, gaat de raad ook gewoon met haar tijd mee. Sinds enige tijd is het mogelijk om de vergaderingen met videostreaming te kunnen volgen. Daarnaast wordt het stemgedrag van de raadsleden inzichtelijker gemaakt en kan per (schaduw)raadslid worden opgezocht wat hij of zij heeft gezegd. Lees verder

 • Anne Sterenberg stopt als raadslid VVD Haarlem

  14 oktober − Huidig VVD Haarlem fractievoorzitter Anne Sterenberg zal na de raad op 7 november 2019 haar werkzaamheden als raadslid in de gemeenteraad van Haarlem beëindigen omdat zij Haarlem gaat verlaten. Dat heeft ze de fractie laten weten tijdens het fractieweekend. Lees verder

 • Doorstart zorgtaken van Tafeltje Dekje

  27 september − De VVD Haarlem heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de berichtgeving dat Tafeltje Dekje zonder ingrijpen stopt per 1 januari 2020. Sinds 1956 verzorgt UVV/Tafeltje Dekje een warme maaltijdvoorziening in Haarlem. Lees verder

 • Big Belly’s in Haarlem!

  27 september − Voor het zomerreces heeft de gemeenteraad vrijwel unaniem, op Groen Links Haarlem na, een VVD motie gesteunt om de hoeveelheid Big Belly’s uit te breiden in de stad. Deze simpele oplossing zorgt voor een grotere afvalcapaciteit op kleine ruimten zodat we onze straten schoon kunnen houden van zwerfafval. Lees verder

 • Als iets te mooi lijkt…..

  27 september − In de commissie Ontwikkeling werd eind augustus de Startnotitie van het Project IJsbaanlaan behandeld. Het gaat hier om het parkeerterrein bij de IJsbaan en het Kennemer Sportcenter waar de coalitiepartijen woningen willen gaan bouwen. Het parkeerterrein blijkt geregeld helemaal vol te staan, dus als je daar gaat bouwen zal je op de een of andere manier het verlies aan parkeerplaatsen moeten compenseren. Sterker nog, voor de toekomstige bewoners moet er natuurlijk ook voldoende parkeerplek zijn. Lees verder

 • Parkeren in de sportheldenbuurt

  27 september − Parkeren blijft een van de thema’s die Haarlem bezig houd. Opnieuw en opnieuw komen verhogingen van parkeertarieven weer op tafel, zelfs voor het bewonersparkeren en het bezoekersparkeren. Nu ook in de Sportheldenbuurt. Lees verder

 • Een zorgelijke ontwikkeling

  27 september − Het zal u niet ontgaan zijn dat er heel veel bouwprojecten worden behandeld in de Commissie Ontwikkeling. Ontwikkelvisies, startnotities, ze vliegen ons om de oren. Nou is er niets mis met het bouwen van woningen, er is een enorm tekort in onze mooie stad aan het Spaarne en ook de VVD heeft als leus “bouwen, bouwen, bouwen!” Lees verder

 • Statushouders en inenten: liberale dilemma’s in de commissie samenleving

  27 september − Op donderdag 26 september vond de raadscommissie samenleving plaats. Namens de VVD Haarlem heeft Peter van Kessel het woord gevoerd over het sociaal programma statushouders, de nota jeugdbeleid en over de antwoorden op de schriftelijke vragen van de VVD over de liquiditeitsproblemen bij Kenter Jeugdhulp. Lees verder

 • Leeftijd sekswerkers in Haarlem

  27 september − Al geruime tijd wordt in de Haarlemse raad de discussie gevoerd over de leeftijd van sekswerkers in Haarlem. Deze discussie stamt al uit begin 2018 en leek op 15 februari 2018 te zijn beslecht toen de raad een amendement aannam waarin we besloten om landelijke wetgeving af te wachten. Case closed zou je denken. Lees verder

 • College Haarlem verergert miljoenen tekort voor onderhoud stad

  17 juli − Het College heeft deze week het voorstel gedaan om zeven miljoen euro minder te gaan sparen voor het toekomstig onderhoud van onze pleinen, bruggen, straten en parken. Een keuze met grote negatieve gevolgen in de nabije toekomst. Lees verder

 • Toetsingscriteria locatie Domus(Plus) en Skaeve Huse rammelen

  © NH nieuws

  16 juli − In oktober 2018 ging het college over tot de aankoop van Nieuweweg 2 met het idee om daar een DomusPlus voorziening te realiseren. Het college werd toen deels door de raad teruggefloten: het zou nog niet vaststaan dat de aankoop van de Nieuweweg 2 ten behoeve van deze voorziening zou zijn. Lees verder

 • Nieuwe democratie? Gemeente moet eerst maar eens goed doen wat ze goed moet doen

  16 juli − De coalitie heeft in haar coalitieakkoord besloten om de democratie in Haarlem te willen vernieuwen. Op 11 juli bespraken we in de raad het daaruit volgende Actieprogramma Nieuwe Democratie 2019-2022. Lees verder

 • VVD tegen overbodige regels Jeugdhulp

  16 juli − Op 11 juli besprak de raad de nieuwe Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019. De vernieuwde verordening moet ertoe leiden dat de gemeente zorgfraude beter kan voorkomen en bestrijden in de uitvoering van de Jeugdwet. Lees verder

 • Deliterrein een duur plan vervangt een mooi plan

  © Foto; Schoterkwartier.nl

  11 juli − In 2018 lag de verkoop en de overeenkomst voor de ontwikkeling van het Deliterrein, naast de Waarderbrug, in de gemeenteraad. Een prima plan met een grote variatie in het soort woningen en een goede opbrengst voor de stad. Lees verder

 • Een goed verhaal voor de zorg

  11 juli − Ook in Haarlem neemt de behoefte aan zorg en maatschappelijke ondersteuning toe. Een proactieve overheid houdt hier rekening mee. Met een beetje hulp van de VVD werkt Haarlem nu hard aan het wegwerken van de opgelopen wachttijden in de zorg. Het is ook belangrijk om de kosten van de extra zorg in de gaten te houden.. Lees verder

 • Alternatief personenvervoer

  11 juli − In de commissie Ontwikkeling spraken we over alternatief personenvervoer, BIOS-groep (vervoer aan huis) hoor ik u denken? Nee, het gaat om vervoer langs culturele en toeristische attracties in de stad met bijvoorbeeld tuktuks of fietstaxi’s. Lees verder

 • Max van Aerschot bedankt voor bewezen diensten

  11 juli − Onlangs ontving de fractie Max van Aerschot, de oud-stadsbouwmeester om hem te bedanken voor de tien jaar die hij actief is geweest en de stad letterlijk op de kaart heeft gezet. Lees verder

 • Terugblik thema-avond: zorg en welzijn

  11 juli − Op woensdagavond 13 juni organiseerde het bestuur van de VVD Haarlem een avond over zorg en welzijn. Een gesprek over onder andere de zorgen over de wachtlijsten en vragen over verschillende zorgaanbieders. Lees verder

 • Bouwend Haarlem: “Woonruimte gezocht(en snel!)”

  09 juli − In juni waren we bij een bijeenkomst van Bouwend Haarlem in de Lichtfabriek met als titel: “Woonruimte gezocht(en snel!)”. Stel je hebt door omstandigheden nú een huis nodig in Haarlem, waar kun je dan terecht? Met ruim 120 ontwikkel- en vastgoedexperts die betrokken zijn bij Haarlem werd deze vraag ontrafeld. Lees verder

 • Meld je aan voor de cursus “Politiek Actief” van de gemeente

  09 juli − Heeft u wel eens overwogen zelf politiek actief te worden? Of vraagt u zich af hoe de besluitvorming in de gemeente eigenlijk werkt? Waar is een gemeenteraad allemaal voor verantwoordelijk? En hoe zijn de financiën geregeld? Lees verder