Nieuws

 • VVD Haarlem pleit voor structurele banen en waakt voor armoedeval

  20 februari − VVD Haarlem stelt kritische vragen in Commissie Samenleving Lees verder

 • Taart voor Haarlemse ondernemers.

  15 februari − Traditiegetrouw deelt de VVD-fractie van Provinciale Staten elk jaar rond Valentijnsdag taarten uit. Lees verder

 • De fractie op werkbezoek

  06 februari − Werkbezoek bij Alpha Security Lees verder

 • Wisselingen binnen de fractie

  29 januari − Er zijn een aantal wisselingen binnen de fractie. Lees verder

 • OV verbinding in Haarlem onder druk

  27 januari − Haarlem is een belangrijk regionaal knooppunt, en ook zijn verbindingen met andere steden en kernen in onze regio enorm belangrijk voor Haarlemmers die naar familie, vrienden of werk in de regio willen. Lees verder

 • Ontwikkelingen Anton Pieckhofje

  27 januari − De afgelopen jaren heeft de gang van zaken in het Anton Pieckhofje de fractie van de VVD regelmatig bezig gehouden. In het Hofje heeft de gemeente een doorstroomvoorziening voor daklozen gehuisvest. Het participatietraject met de omwonenden is zeer gebrekkig verlopen, waardoor er veel discussie is ontstaan tussen alle betrokken partijen naar aanleiding van de ervaren overlast. Lees verder

 • Peter en Peter nemen afscheid

  22 december − Deze maand hebben Peter van Kessel en Peter Buschman de fractie geïnformeerd over het voornemen om per donderdag 25 januari 2024 af te treden als raadslid (tevens fractievoorzitter) en respectievelijk commissielid. Beiden hebben hun eigen motivaties die te vinden zijn in de bijgevoegde ontslagbrieven. Lees verder

 • Parkeerverordening Haarlem

  21 december − In de gemeenteraad van 21 december heeft de gemeenteraad de nieuwe parkeerverordening vastgesteld. Een in principe technische wijziging en vooral een samenvoeging van heel veel bestaand beleid. Wél was er ook sprake van een aantal wijzigingen die wel degelijk effect hadden op Haarlem en daar is de VVD dan ook scherp op geweest. Lees verder

 • Nieuwe regels over leerlingenvervoer

  03 december − Afgelopen februari heb ik u bericht over ontwikkelingen in het leerlingenvervoer. De wethouder legde de gemeenteraad toen een nieuwe verordening voor, waarin een aantal maatregelen werd getroffen die tot gevolg hadden dat 30 kinderen mogelijk hun vervoersvoorziening naar school zouden verliezen. Omdat de wethouder niet goed kon uitleggen waarom deze maatregel getroffen moest worden en de exacte gevolgen daarvan niet in kaart had gebracht, heeft de VVD een amendement ingediend om deze maatregel tegen te houden. Dit heeft ertoe geleid dat de wethouder opnieuw naar de tekentafel is gegaan. Lees verder

 • Haarlem krijgt een referendum over betaald parkeren

  03 december − Haarlem krijgt dan toch een referendum over betaald parkeren. Daarover nam de gemeenteraad op donderdag 30 november 2023 een unaniem besluit. Er moest voor dit besluit behoorlijk wat water door het Spaarne stromen. Eerder dit jaar stemde de coalitie nog tegen een referendum, maar werd hierover door de rechter teruggefloten. De VVD Haarlem ziet het raadgevend referendum als een goed instrument voor Haarlemmers om zich uit te spreken over deze ingrijpende plannen. Het referendum is gebaat bij een hoge opkomst, dus noteer 6 maart 2024 alvast in de agenda. Lees verder

 • Dag van de ondernemer

  17 november − 17 november was het weer de “Dag van de Ondernemer”. Traditiegetrouw deelt de VVD Haarlem dan een taart uit aan een Haarlemse ondernemer. Lees verder

 • Mark Rutte in de Cronje!

  17 november − Op zaterdag 11 november 2023 bracht minister-president Mark Rutte een bliksembezoek aan Haarlem. Eerst werd Kees Hoogenbosch in het zonnetje gezet. Daarna in gesprek met de winkeliersvereniging en flyers uitdelen aan het winkelend publiek. Wat een heerlijke winkelstraat is de Cronje toch! Lees verder

 • Betaald parkeren? Ga stemmen!

  17 november − De coalitie in Haarlem wil in 11 wijken betaald parkeren invoeren. Daar is niet iedereen even blij mee, want voor veel mensen is de auto heel belangrijk. De VVD feliciteert de indieners van het referendum over betaald parkeren met het behalen van voldoende handtekeningen. Het referendum gaat er komen. Belangrijk, want zo kunnen Haarlemmers zich uitspreken. Dus of je nu voor of tegen betaald parkeren bent. Ga stemmen! Lees verder

 • Begroting 2024: Op straat zijn wij de baas. Niet zij.

  06 november − Op maandag 6 november 2023 behandelde de gemeenteraad van Haarlem de begroting 2024. Fractievoorzitter Peter van Kessel: "Wat de VVD Haarlem betreft een belangrijk moment om besluiten te nemen die werken voor Haarlemmers. En dat is hard nodig, want het gevoel dat we het in Haarlem goed voor elkaar hebben, zijn we aan het kwijtraken. Onze veiligheid staat onder druk. We hebben te weinig betaalbare woningen. En het leven is voor heel veel van ons te duur. En ondertussen lijkt de gemeente vooral bezig om ons te laten betalen parkeren. De VVD wil dat goede gevoel weer terug in Haarlem. Dat gevoel dat we het hier in Haarlem wél goed voor elkaar hebben. Dat betekent dat de gemeente moet gaan luisteren naar Haarlemmers. En leveren. Dat kan al deze week, bij de begroting van volgend jaar." Klik verder voor het gehele betoog van de VVD Haarlem. Lees verder

 • Haarlem heeft een nieuwe APV

  21 oktober − Tijdens de raadsvergadering van 19 oktober 2023 werd gestemd over aanpassingen in de geldende Algemene Plaatselijke Verordening. De meeste wijzigingen hadden niet erg veel om het lijf, maar er waren er twee waar de VVD bezwaren tegen had. Lees verder

 • Nog meer woningen voor jongeren!

  19 oktober − In de vorige nieuwsbrief berichtten we over 150 woningen voor jongeren aan de Spaarndamseweg. Deze keer hebben we nog beter nieuws: 823 woningen erbij! Lees verder

 • Brede steun voor het Haarlemse regenboogbeleid

  01 oktober − Op donderdag 21 september jl. is het Haarlemse regenboogbeleid aan de orde geweest binnen de commissie Samenleving. Het actieplan kon rekenen op brede steun vanuit de diverse fracties. De gemeente Haarlem is al sinds 2012 Regenboogstad en met dit plan blijft het college werken aan diversiteit en inclusie binnen de stad. Er zijn 3 speerpunten geformuleerd, te weten acceptatie en inclusie van LHBTI+ Haarlemmers, preventie van discriminatie en toegankelijkheid. Lees verder

 • VVD wil aanpak van fatbikegangs

  29 september − De VVD Haarlem heeft direct vragen aan de Burgemeester gesteld na signalen van een wisselende groep van minimaal 40 jongens en meisjes (10-17 jaar oud) die intimideert, bedreigt, chanteert en leeftijdsgenoten mishandelt in de regio van Haarlem. Het betreft een nieuwe vorm van georganiseerde jeugdcriminaliteit. De jongeren communiceren via social media zoals Snapchat en kunnen met Fatbikes en elektrische fietsen razend snel in grote intimiderende groepen verzamelen rond willekeurige slachtoffers. Lees verder

 • Bestemmingsplan jongerenwoningen goedgekeurd

  28 september − Al eerder berichtten wij over het plan om het leegstaande 50kV-station aan de Spaarndamseweg 13 te slopen en te vervangen door 150 kleine huurappartementen voor jongeren in de leeftijdscategorie 18-28 jaar. Lees verder

 • Het beeldje heeft een naam!

  20 september − Een tijdje geleden liepen mijn echtgenote en ik mee met een stadswandeling van de Historische Vereniging Haerlem. Zo kwamen we in de Barteljorisstraat langs een beeldje dat daar anoniem stond te zijn. Lees verder