8 februari Debatcafé Thorbecke over TTIP ‘Iedereen profiteert van handelsverdrag’

Waarom is er in Nederland zo weinig serieus debat over het nieuwe handelsverdrag TTIP tussen Europa en de Verenigde Staten in vergelijking met de landen om ons heen? Vooral linkse politici laten zich horen en dan vooral middels bangmakerij. Realisme is hard nodig. Wat zijn eigenlijk de vele voordelen van TTIP voor onze bedrijven en burgers?

Op 8 februari om 20.00 uur kruisen onder voorzitterschap van Alex de Vries de Haarlemse Tweede Kamerleden Fred Teeven (VVD) en Renske Leijten (SP) de degens hierover in openbaar debatcafé Thorbecke. Ook andere actuele onderwerpen komen voorbij in de discussie met de anwezigen, zoals Defensie en het vluchtelingenvraagstuk. Locatie debatcafé Thorbecke: Proeflokaal In den Uiver, Riviervismarkt 13 (achter de Bavo), Haarlem. Iedereen is van harte welkom mee te discussiëren. Ook leden van de VVD-raadsfractie Haarlem zijn altijd aanwezig.

Renske Leijten woont in Haarlem en is sinds 2006 Kamerlid. Bij de laatste verkiezingen kreeg zij als tweede op de SP-lijst de meeste voorkeurs-stemmen na Emile Roemer. De SP is tegen TTIP. De SP vindt het handels-verdrag vooral gunstig voor banken en bedrijven en zou lak hebben aan gezondheid, duurzaamheid en sociale wetten. Het besluitvormingsproces rond TTIP zou verre van democratisch zijn. De SP streeft naar een referendum over het verdrag. De SP is verder fel tegen de zogeheten Investor-State-Dispute Settlement (ISDS), gekoppeld aan TTIP. De partij vreest dat ISDS aan internationaal opererende bedrijven de mogelijkheid biedt de nationale rechtsgang te omzeilen.  

Crimefighter Fred Teeven is geboren in Haarlem en zit sinds 2006 in de Tweede Kamer. Tevens was hij tot vorig jaar staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in kabinet Rutte II. Momenteel is hij woordvoerder Buitenlandse Handel en Defensie.  De VVD is voor TTIP. Door het wegnemen van handelsbarrières krijgt onze economie een impuls en wordt de werkgelegenheid bevorderd. Daar profiteren niet alleen grote bedrijven van, maar juist ook kleine ondernemers en mensen die een baan zoeken. Laat alle linkse angsthazen een voorbeeld nemen aan hun soortgenoten Ploumen (PvdA-minister voor Buitenlandse Handel) en Malmström (EU-commissaris voor Handel), stelt Teeven. „Dat zijn ouwe hippies. Maar ze zijn zeer vóór TTIP.”

 

Tot ziens op 8 februari!