Duurzame Logistiek in Haarlem

De VVD is blij dat de gemeente Haarlem gaat deelnemen in een zogenaamde “Green Deal”. Doel van de Green Deal is dat regionale partners gezamenlijk toewerken naar een verlaging van de CO2- emissie.

Partijen willen zich inspannen om de uitstoot van schadelijke stoffen van bestel- en vracht auto’s te verminderen met als einddoel een uitstootvrije stedelijke distributie in Haarlem.


Zo wordt een bijdrage gegeven aan de verduurzaming van onze mooie binnenstad en het verbeteren van het leef- en verblijf klimaat. Uiteraard is de VVD hier een voorstander van.


Het is goed om in samenwerking met belangengroeperingen en marktpartijen te gaan kijken of we tot haalbare maatregelen rond de verduurzaming van de stedelijke distributie in de binnenstad van Haarlem kunnen komen.

 

Qua prioriteiten staat er voor de VVD één maatregel bovenaan en we hopen dat er snel afspraken gemaakt kunnen worden over het weren van zware vrachtverkeer in het historisch centrum.

Dat moet nu echt snel afgelopen zijn. Er zijn voldoende alternatieven.

 

Uiteraard zal de VVD elke maatregel wel beoordelen op effectiviteit, kosten enz, maar we kijken uit naar de uitwerking van voorstellen, die voortkomen uit deze samenwerking.