VVD zet vrijwilligers Stichting Westelijk Tuinbouwgebied tijdens jaarlijkse Taartenactie in het zonnetje

Vrijdag 12 februari trokken de VVD Statenleden van Noord-Holland de provincie in om persoonlijk vele taarten uit te delen. De taarten worden uitgedeeld aan personen en organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor en in de maatschappij. In Haarlem werden op voordracht van de VVD Haarlem de vrijwilligers van Stichting Westelijk Tuinbouwgebied in het zonnetje gezet voor hun tomeloze inzet voor het behoud van ‘de Tuin van Haarlem’.

De VVD Taartenactie, die jaarlijks rondom Valentijnsdag wordt gehouden, heeft als doel om mensen en/ of organisaties in het zonnetje te zetten vanwege hun bijzondere inzet voor de maatschappij en omgeving. Dit kan zijn in hun buurt, wijk, dorp, stad, of regio. De VVD Taartenactie vindt dit jaar voor de tiende keer plaats.

Inwoner van verdienste

De Noord-Hollandse inwoner van verdienste staat dit jaar centraal. Wij willen graag aandacht schenken aan de Noord-Hollander achter de schermen, de persoon die bergen werk verzet voor anderen maar niet altijd zichtbaar is.

Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

De Stichting zet zich inmiddels al 20 jaar lang in voor het gebied aan de westrand van Haarlem, ten zuiden van de Zijlweg en ten noorden van het Duinvlietspad.  De openheid, ruimte, de flora en fauna vormen voor veel stadsbewoners een rustpunt als tegenwicht voor de hectiek van de stad. Het Westelijk Tuinbouwgebied vormt een ecologische buffer tussen verstedelijking en natuur en heeft de potentie om veel schoon water uit de duinen te bergen. Het water in de Marcelisvaart behoort hierdoor tot het schoonste dat in Nederland te vinden is. 

Uitreiking

De uitreiking vond plaats op vrijdag 12 februari in het Poortgebouw van Elswout in Overveen. Marco Wiesehahn, vicefractievoorzitter VVD Statenfractie in de provincie Noord-Holland, bood de taart, mede namens de VVD Haarlem aan. Quote Marco Wiesehahn: ‘Het Westelijk Tuinbouwgebied is een rustpunt voor menig Haarlemmer. Als VVD bieden wij deze taart aan de stichting aan omdat zij met veel inzet  en inmiddels al 20 jaar lang strijdt tegen de verommeling en voor het behoud van het open gebied’. Rob de Jong, fractievoorzitter VVD Haarlem voegt daaraan toe: ‘De vrijwilligers van de stichting verdienen deze waardering voor de jarenlange inzet voor het behoud van de groene buffer. De VVD Haarlem hecht veel waarde aan het behoud van de open groene ruimte in de stad omdat de stad naast het stedelijk karakter ook een groen karakter heeft’. Secretaris Paula Warmerdam de stichting bedankte de VVD namens de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem: ‘Onze stichting is dit jaar 20 geworden en dat vieren wij dit jaar met allerlei activiteiten. Met deze taart voelen wij ons helemaal jarig.’ Bij de uitreiking waren naast leden van de stichting vanuit de VVD Haarlem ook raadslid Hendrikje van der Smagt en schaduwraadslid Joris Blokpoel aanwezig.