“Het failliet van het gedogen” Hoe nu verder met het cannabisbeleid?

Onlangs is in de commissie Bestuur een rapport besproken dat is gevoed en gemaakt door gemeentebestuurders onder leiding van onze eigen burgemeester Bernt Schneiders. De lokale ervaringen van diverse gemeenten staan in het rapport centraal.

     Sinds het ontstaan van het gedoogbeleid in de Jaren ’70 is er veel veranderd en in ieder geval zijn de verwachte,  positieve effecten daarvan niet uitgekomen. Integendeel. Het gedoogbeleid heeft vele ongewenste effecten:

·         Stijging van de gezondheidsrisico’s. Want niet alleen is het gebruik van cannabis gestegen, ook de samenstelling (het THC-gehalte) is sterker geworden.
·         Stijging van het aantal coffeeshops en van de verkoopkanalen. De opkomst van 06 dealers en de verkoop via internet.
·         Stijging van de Nederlandse productie; zelfs productie voor de export.
·         Stijging van de georganiseerde misdaad met belangen in de cannabisproductie en –handel.

     De titel van het rapport windt er geen doekjes om: “Het failliet van het gedogen”.
 
Maar dan rijst de vraag hoe nu verder? Volledig vrijgeven met gevaar voor de volksgezondheid en voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Verbieden en gelijk stellen met harddrugs? Dan zal een grote illegale markt ontstaan met alle handhavingsproblemen van dien.
 
Of gereguleerde productie en verkoop onder strikte voorwaarden? Landelijke wetgeving en regie is in dat geval noodzakelijk. De overheid kan zich in dit regelscenario de meeste instrumenten creeren om de volksgezondheid te bewaken en overlast en  criminaliteit  hard te bestrijden. En dus regels maken die onverkort worden gehandhaafd.
 
De VVD fractie is meer dan ooit overtuigd van het deficiet zo je wil failliet van het gedoogbeleid en vindt het regelscenario een verrijking van de discussie.
 
Het rapport wordt in de Vereniging Nederlandse Gemeenten besproken en indien het op voldoende steun kan rekenen wordt het als VNG-standpunt meegegeven aan een nieuw kabinet.