GroenLinks wethouder Sikkema kiest ramkoers met nieuwe Parkeerplannen


Wethouder Sikkema heeft haar plannen voor het moderniseren van het Parkeren in Haarlem bekend gemaakt. Een korte opsomming van enkele van haar plannen:

  • Invoeren van Betaald Parkeren in alle wijken, waar nu geparkeerd kan worden met een vergunning.
  • Afschaffen papierenbezoekersschijf en invoeren digitale bezoekersschijf, die maar beperkt gebruikt kan worden, door te werken met een gelimiteerd aantal uren per jaar.
  • Het afschaffen van een 2e parkeervergunning
  • Betaald parkeren invoeren op zondag,
  • Parkeertijden in de vergunning zone op te rekken van negen uur ’s avonds tot elf uur ’s avonds.
  • Maar ook bedrijven gaan de nieuwe maatregelen voelen; Tariefsverhoging bedrijfsvergunning.

VVD Haarlem is geschrokken en woest over deze nieuwe parkeerplannen. Wij vragen ons af, hoe het mogelijk is dat de wethouder die nog in mei 2015 diep door het stof moest tijdens de presentatie van haar eerste plannen rondom het parkeren nu dezelfde plannen presenteert. Toen werd ze gedwongen vanwege gebrekkige communicatie en het ontbreken van draagvlak voor haar plannen deze in te trekken. Blijkbaar kiest ze er nu toch weer voor om de strijd met de bewoners en wijkraden aan te gaan. U kunt erop rekenen, dat de VVD Haarlem samen met u alles uit de kast zullen halen om deze plannen nu voor eens en voor altijd van tafel te krijgen. 

Invoeren Betaald Parkeren

Bewoners hebben al eerder aangegeven geen verandering te willen van het vergunningsparkeerregime, dat nu in de omliggende wijken rondom het centrum geldt, Ze willen hun huidige regime behouden, waar alleen bewoners met een vergunning of bezoekers met een bezoekersschijf in hun wijk kunnen parkeren. Mocht het plan van wethouder Sikkema uitgevoerd worden, dan zal dat leiden tot een nog hogere parkeerdruk in deze wijken. Betaald parkeren invoeren betekent namelijk gewoon, dat iedereen straks een parkeerkaartje bij een automaat mag kopen en dan daar in die wijk mag parkeren. Het wordt dus nog moeilijker een parkeerplek voor de bewoners.

Afschaffen papieren bezoekersschijf en beperking van bezoekersparkeren 

Het einde van de papieren bezoekerschijf, dat wil wethouder Sikkema graag. Dat veel inwoners, waaronder ouderen, juist blij zijn met de papieren bezoekerschijf telt voor haar niet. U moet uw bezoek (met kenteken) in de toekomst maar aanmelden per SMS of via Internet, met bijkomende kosten. Hierdoor komt uw privacy in het geding. Veel bewoners hebben al eerder bezwaren geuit tegen het registreren van de kentekens van hun bezoek.

Bovendien wil ze het parkeren van bezoek beperken tot bijvoorbeeld 400 uur per jaar tegen een tarief van € 1,40 per uur. Uw bezoek kan dus niet langer gratis op bezoek komen, maar dient te betalen.

Het afschaffen van een 2e parkeervergunning

Met deze maatregel is het niet langer mogelijk een tweede vergunning aan te schaffen binnen de wijken waar nu vergunning parkeren geldt. Bewoners met 2 auto’s zijn niet meer welkom in Haarlem.

€ 4,7 miljoen. De Haarlemse Automobilist als ultieme melkkoe

De financiële gevolgen voor deze plannen zijn voor de gemeente erg gunstig. Uit het financiële overzicht blijkt dat deze nieuwe plannen ca. € 4,7 miljoen kan opleveren. U draait dus op voor plannen die uw parkeermogelijkheden verslechteren en u mag er nog meer voor betalen ook.

Meld u aan!

Wij zullen ons met alle mogelijke middelen verzetten tegen deze plannen, maar we hebben uw hulp nodig meld u aan op info@vvdhaarlem.nl. Dan zullen we u op de hoogte houden van onze plannen.