Wybren van Haga voorgedragen als kandidaat-lid Tweede Kamer

Met groot applaus heeft de algemene ledenvergadering van de VVD, afdeling Haarlem, Wybren van Haga voorgedragen als kandidaat-lid voor de Tweede Kamer. Een brief met deze aanbeveling wordt een dezer dagen door het Haarlems afdelingsbestuur verzonden naar het hoofdbestuur van de VVD in Den Haag, het bestuur van de VVD-Regio Noord-Holland, alsmede naar de scoutingscommissie.

Wybren van Haga is sinds 2010 lid van de gemeenteraad van Haarlem en sinds 2012 tevens vice-fractievoorzitter.   Hij heeft de afgelopen 6 jaar een sterke reputatie opgebouwd als dossierkenner, op verschillende terreinen, en als debater. Hij slaagt erin om lastige dossiers te vertalen naar de ‘liberale meetlat’ en heeft de VVD in Haarlem een stevig profiel gegeven. Hij is standvastig in zijn dossiers maar vergeet nooit te werken aan de relatie met anderen: zowel binnen onze eigen VVD-kring, als daarbuiten in de gemeenteraad of in het maatschappelijk veld.

Wybren heeft ook daadwerkelijk ervaring op tal van terreinen ‘van buiten naar binnen gebracht’. Hij belijdt niet alleen het ondernemerschap, hij is ondernemer. Van zonnepanelen en duurzaamheid tot vastgoed of zorg. Van industrieterrein Waarderpolder tot Oman: Wybren onderneemt.  Hij neemt hierin risico’s en is succesvol. Hij ziet kansen waar anderen dat niet zien en komt in beweging. Hiermee inspireert hij mensen.

De afdeling is van mening dat we talent, ervaring en ‘drive’ moeten hebben en behouden in onze partij. En we zijn er van overtuigd dat Wybren een grote en belangrijke bijdrage kan leveren aan de VVD in de Tweede Kamer en aan de richting die wij , liberalen, met ons land voor ogen hebben.

De landelijke kandidaatstellingscommissie zal aan de slag gaan met het samenstellen van een conceptlijst van kandidaten voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en deze op een nader te bepalen moment voorleggen aan de leden. De landelijke verkiezingen vinden naar verwachting plaats in het vroege voorjaar van 2017.