Zorg dat nieuw Parkeerbeleid om verbeteringen draait en niet om de verhoging van inkomsten

Op donderdag 2 juni werden in de commissie Beheer de parkeerplannen voor het Moderniseren Parkeren besproken. Daarbij was er ook ruimte voor insprekers om hun visie over te brengen op de raadsleden uit de commissie. Daar is gretig gebruik van gemaakt, zo’n 20 bewoners kwamen gebruik maken van hun inspreekrecht tegen de verkeersplannen. Daarna was het de beurt aan de raadsleden om zich uit te spreken over de parkeerplannen van het college. In het geval van de VVD is dat tegen de parkeerplannen. Wij verzetten ons dan ook samen met bewoners en ondernemers tegen deze plannen. Op deze website en op Facebook en Twitter zullen we u op de hoogte houden van ons verzet.

© Foto: RTV NH/Geja Sikma

Wat wil de VVD wel

Wat de VVD wel wil is een betaalbaar parkeerbeleid. Een bereikbare en aantrekkelijke woon- en winkelstad.  Wat de VVD ook wil dat zijn echte plannen om de parkeerdruk op straat te verminderen in plaatst van het puur geld binnen harken van de Haarlemse automobilist om de Haarlemse begroting sluitend te krijgen. Dus een oplossing zonder het gegraai in de portemonnee van de Haarlemse automobilist en zijn bezoek.

Ook zonder het afschaffen van de papieren bezoekersschijf  en het beperken van bezoek tot 400 uren per jaar. Wat de VVD betreft creëert de wethouder met haar plannen een sociaal isolement voor de inwoners van Haarlem. Volgens de VVD zijn er namelijk wel goede en eerlijke alternatieven. Maar eerst moet het gegraai ophouden. Er wordt nu een probleem voor een oplossing gecreëerd. Er moet namelijk 1,2 miljoen euro extra aan parkeerbaten worden binnengehaald.

Ander uitgangspunt

Het uitgangspunt van deze discussie zou o.a. moeten zijn: Hoe gaan we de Parkeerdruk verlagen in de wijken? Zo maak je volgens de VVD van Haarlem een leefbare en aantrekkelijke stad om te wonen. Wanneer je de problemen echt zou willen oplossen dan zou er juist geld geïnvesteerd moeten worden in het parkeerbeleid. Minder ‘pretprojecten’ in Haarlem maar echt werken aan een toekomstbestendige stad. En dat is mogelijk.  Het parkeren in de stad leverde in 2015 namelijk ongeveer 6,7 miljoen euro winst op voor de gemeente. Maar dit geld wordt niet ingezet om parkeerproblemen op te lossen, dit geld gaat naar andere projecten. Dat past niet bij een goed parkeerbeleid. Wat de VVD betreft gaan we dan ook over op parkeerbeleid in plaats van gegraai en asociaal beleid waar de parkeerders juist niet beter van worden.  Zo is het invoeren van Betaald Parkeren in de wijken rondom het centrum daar een goed voorbeeld van. Want waarom wil het college dit invoeren?

We gaan dit invoeren omdat het de gemeente geld oplevert. De gemeente wil boetes kunnen innen. Dat deze maatregel parkeerdruk verhogend werkt dat doet er voor de wethouder en het college niet toe. De oplossing die voor dit zelf gecreëerde probleem wordt bedacht is het verhogen van de tarieven voor het parkeren in de wijken. Wederom hoort de gemeente de kassa al rinkelen en de inwoners, die schieten hier niets mee op.  

De kassa rinkelt door voor de gemeente

Zo ook met de nieuwe bezoekersregeling en het afschaffen van de papieren bezoekersschijf. In het grootste gedeelte van Haarlem kan het bezoek nu gratis of met een bezoekersschijf parkeren. Dat is gastvrij, plezierig en sociaal. Maar met het invoeren van de nieuwe bezoekersregeling in Haarlem is het einde verhaal voor dit gastvrije, plezierig en sociaal beleid.

Er komt één digitaal systeem voor de hele stad. Iedereen moet zijn bezoek met kenteken aanmelden. De bewoners krijgen een maximum aantal bezoekuren per jaar van 400uur, waar ook nog eens extra per uur voor betaald moet worden. Hoort u de kassa ook alweer rinkelen voor de gemeente? 

 

Momenteel kost  één bezoekersschijf € 35,65, wanneer je al je uren hebt verbruikt moet je meer gaan betalen. Dit zal zeker sociale gevolgen voor onze bewoners hebben, die straks geen bezoek meer kunnen ontvangen omdat het niet meer te betalen is. Geen familie meer op bezoek, problemen met het vinden van een oppas, ouderen die vereenzamen. De VVD vindt deze beperkingen dan ook asociaal. Dit tast de leefbaarheid in de stad echt aan.

Dat de tarieven wederom verhoogd worden is funest voor ons imago als winkel- en woonstad. Hoewel in de Parkeervisie van 2013 duidelijk is vastgelegd dat de Amsterdamse tarieven gelden als een absoluut maximum, gaan we daar als stad nu toch echt overheen.  

Als het aan de wethouder ligt krijgt Haarlem één van de, of misschien wel het hoogste parkeertarief van Europa. Met 6,50 per uur buiten het centrum haalt Haarlem in een klap Amsterdam in als duurste stad in Nederland. Gelden de afspraken in de Parkeervisie niet meer voor deze wethouder en deze coalitie vraagt de VVD zich af? Zo ook bij de maatregel om wachtlijsten in te voeren. In de Parkeervisie is afgesproken dat Haarlem pas wachtlijsten voor vignetten zou overwegen, als andere maatregelen om de parkeerdruk op straat  te verminderen aantoonbaar niet werken. Toch staat dit nu al in de plannen.

Heb je twee auto’s dan word je vervolgens extra hard afgestraft met een tariefsverhoging. Er zijn genoeg bewoners die de tweede auto zeker niet voor hun plezier hebben. Tweeverdieners die hard werken om hun gezin draaiende te houden kunnen niet zomaar afstand doen van een tweede auto. Niet iedereen kan met het openbaar vervoer naar zijn of haar werk. Wat de VVD betreft moeten alle vervoersmogelijkheden tot de opties behoren. Ook hier geldt dat met het invoeren van deze maatregel Haarlem één van de duurste gemeenten wordt als het gaat om de hoogte van de tarieven voor een tweede parkeervergunning. We kunnen wat de VVD betreft beter in de top 3 van positieve lijstjes staan.

Tot slot lichten we nog één maatregel toe. De wethouder wil het invoeren van gereguleerd parkeren eenvoudiger maken. Een onderbelichte maatregel, één klein zinnetje in de plannen van de wethouder, maar met vergaande gevolgen. De wethouder stelt namelijk voor dat de gemeente ook zelf kan besluiten waar een gereguleerd gebied wordt ingevoerd. Dat is dus tegen alle huidige afspraken in, waarbij momenteel nog een meerderheid van de bewoners voor uitbreiding moet zijn. Op deze manier wordt volgens de VVD de deur wagenwijd opengezet voor de invoering van Betaald Parkeren in heel Haarlem.

Wat is het alternatief volgens de VVD?

De belangrijkste voorwaarde voor de VVD bij de Modernisering van het Parkeerbeleid is dat de insteek anders wordt. Niet het doel om 1,2 miljoen euro te verdienen, maar echt zoeken naar parkeerdruk verlagende maatregelen. Dan hoef je géén  fiscaal parkeren in te voeren. Dan hoef je niet de bezoekersregeling aan te passen. Wil je verder digitaliseren naast de papieren bezoekersschijf, maakt de digitale variant dan goedkoper en dus aantrekkelijker. Wordt er misbruik gemaakt van regelingen, pak dan de misbruikers aan maar straf niet de hele stad.  

Een ander belangrijk punt voor de VVD is het beter gebruik maken van de parkeergarages. Stel de parkeergarages met vergunningen open tegen dezelfde tarieven als voor de reguliere parkeervergunning. Maak in het centrum gebruik van deze oplossing om zo de parkeerdruk in het centrum aan te pakken, maar vergroot het probleemgebied niet tot de hele stad.  Creëer nieuwe bewonersparkeergarages. Investeer hierin bij de start van nieuwe ontwikkelprojecten.

Kijk naar de vindingrijkheid van andere steden zoals Amsterdam, in plaats van het voorbij streven van deze steden in parkeertarieven. Zo zie je dat de gemeente Amsterdam o.a. parkeerplekken huurt in leegstaande bedrijfsgarages en deze weer doorverhuurt aan haar bewoners. Juist zo krijg je de auto’s die niet in de straat hoeven te staan uit de straat en werk je echt aan de leefbaarheid van Haarlem.

Zo zijn er nog talloze andere maatregelen te bedenken welke de gemeente gewoon had kunnen inventariseren. De ideeën liggen wat dat betreft voor het oprapen. Maar Haarlem kiest ervoor om te graaien uit de portemonnee van de automobilist.  

Referendum

Wij gaan ons nu met de bewoners en ondernemers van deze stad richten op het referendum om ervoor te zorgen dat we weer gaan kijken naar de verbetering van het parkeerbeleid en niet de verhoging van de inkomsten. Los de problemen op, maar verzin geen oplossingen voor problemen die de gemeente zelf creëert.

Zoals een inspreker het al zei: Dit is een slecht plan met een slechte motivatie om geld te verdienen.