Er bestaat geen financiële noodzaak om de parkeerbelastingen te verhogen

De coalitie van CDA, D66, PvdA en GroenLinks wil 1,2 miljoen euro binnenhalen door het parkeerbeleid te ‘moderniseren’. Deze maatregelen worden voorgespiegeld als ‘onvermijdelijk’ en de coalitie verwacht dan ook dat iedereen die tegen deze desastreuze parkeerplannen is, aangeeft hoe die lastenverzwaring dan wel gerealiseerd moet worden.


Dit is uiteraard een redenering van een coalitie die het spoor bijster is. In de zojuist gepresenteerde kadernota, van deze zelfde coalitie, worden andere bezuinigingen eenvoudigweg geschrapt. Dat is op zijn minst opmerkelijk.

Het bedrag van 1,2 miljoen euro dat de coalitie bovenop de al riante parkeerinkomsten EXTRA wil binnenharken kent zodoende geen financiële noodzaak. Het is enkel gebaseerd op de politieke wil van deze partijen om de parkeerbelastingen opnieuw fors te verhogen.

De VVD doet hier natuurlijk niet aan mee. Wij zullen dan ook niet met voorstellen komen om de lastenverzwaringen anders in te vullen. Wat ons betreft kunnen deze pijnloos van tafel. Net zo makkelijk als het college bezuinigingen op de eigen taken van tafel heeft geveegd.