De volgende stap: Handtekeningen verzamelen en Inspraak

Na de succesvolle bijeenkomst van afgelopen donderdag 2 juni zijn we nu druk bezig met het ondersteunen van de aanvraag voor een referendum over de nieuwe parkeerplannen. Wij vinden het belangrijk dat de bewoners van Haarlem zich kunnen uitspreken over deze desastreuze parkeerplannen.

Daarnaast is de officiële inspraak periode begonnen. Dat geeft u de mogelijkheid om alvast officieel uw mening te geven over de plannen. Ook dat is belangrijk.

Referendum

Het aanvragen van een referendum verloopt in 2 stappen. De 1e stap, die we nu zetten is het indienen van de eerste aanvraag bij de gemeente met daarbij 400 handtekeningen. Nadat besloten is dat de eerste aanvraag in orde is, volgt een tweede stap. Bij deze 2e stap moeten 4000 handtekeningen worden verzameld.

Inspraak

Tijdens de Inspraak kunt u officieel uw mening over de plannen duidelijk te maken. U kunt dan duidelijk maken waarom u tegen het invoeren van Betaald Parkeren bent. Dit zorgt namelijk voor een hogere parkeerdruk in uw wijk en is uitsluitend bedoeld om inkomsten voor de gemeente te realiseren. Ook kunt u bijvoorbeeld aangeven tegen het afschaffen van de papieren bezoekersschijf te zijn en tegen het beperken van uw bezoek tot 400 uur, waarbij per uur betaald moet worden. U en uw bezoek worden zo op hoge kosten gejaagd.

De inspraaktermijn is van 6 juni tot en met 17 juli 2016. Gedurende deze periode kunt u uw inspraakreactie indienen. U kunt uw reactie sturen naar parkeren@haarlem.nl of per brief naar de gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem o.v.v. Moderniseren Parkeren.

Maak hier gebruik van. Hoe meer bezwaren, hoe duidelijker het wordt, dat deze plannen van tafel moeten.

Protest op donderdag 2 juni was een groot succes. Bedankt!

De tribune van de raadszaal zat bomvol met boze inwoners en ondernemers. Zo’n 200 bewoners waren naar de raadszaal gekomen. Tijdens de bijeenkomst bleek ook MKB Haarlem zich te hebben aangesloten bij de protesten tegen deze plannen. Zij vertegenwoordigen midden en klein bedrijf in Haarlem. Zo trekken bewoners en ondernemers samen op tegen deze plannen. Dat is mooi.

Blijf op de hoogte

Mocht u ook willen helpen met het verzamelen van handtekeningen of gewoon op de hoogte willen worden gehouden dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij Jeroen Boer via: vvd@jeroenboer.com