Het is gelukt! Ruim voldoende handtekeningen voor de 1e stap naar een referendum over Parkeerplannen

In enkele dagen zijn ruim 400 handtekeningen opgehaald om een inleidend verzoek te doen voor een referendum. Dat heeft VVD fractievoorzitter Rob de Jong tijdens de Kadernota bekend gemaakt. Het ophalen van de handtekeningen werd door een groep enthousiaste bewoners gedaan en dat ging vrij snel en soepel.


Bewoners gaven aan, dat er veel steun is voor een referendum over de nieuwe Parkeerplannen van het College. Bij het ophalen van de handtekeningen moest gebruik worden gemaakt van formulieren welke door de gemeente waren verstrekt.

 

Op dit moment worden de formulieren met handtekeningen nagekeken en moeten ook nog de bijbehorende formulieren worden ingevuld. Dit verzoek zal dan binnenkort bij de voorzitter van de gemeenteraad worden ingediend en hij zal dan kijken of aan alle voorwaarden is voldaan. Indien het inleidende verzoek voldoet aan alle eisen zal er een definitief verzoek tot het houden van een referendum worden ingediend.

 

Het definitieve verzoek zal dan moeten worden ondersteund door ten minste 4000 kiezers. Dit laatste verzoek dient dus gesteund te worden door een hoger aantal bewoners, maar daaruit blijkt dan wel dat er voldoende draagvlak voor het houden van een referendum is.

 

Bij het definitieve verzoek willen de indieners ook gebruik maken van de mogelijkheid om digitaal te kunnen ondertekenen. Wilt u op de hoogte gehouden worden over het referendum over de parkeerplannen, dan kunt u zich daarvoor opgeven bij Jeroen Boer via: vvd@jeroenboer.com