Kadernota 2016: Te weinig ambitie

De gemeenteraad heeft begin juli de kadernota 2016 van het College behandeld. De kadernota, het meerjarig financieel kader, stond in het teken van het einde van de grote bezuinigingsoperatie die in 2010 is gestart. Nu, 6 jaar later, is een groot aantal gestelde bezuinigingen gerealiseerd en dit geeft, samen met hogere inkomsten uit het Rijk, meer financiële ruimte. Ook de jaarrekening schrijft inmiddels weer zwarte cijfers. Maar toch is het niet al goud wat blinkt, en daar heeft de VVD aandacht voor gevraagd.

Zo is er naast een investeringsplafond in deze periode ook een kasstroomplafond ingevoerd. Het doel hiervan is de schuld van Haarlem naar beneden brengen. En dat lijkt te lukken, ware het niet dat de hoofdoorzaak van de schuldendaling komt doordat een enorme hoeveelheid investeringen in de stad niet is doorgegaan. Deze moeten natuurlijk wel worden ingehaald en dat betekent op dat moment een forse stijging van de schuld. Hetzelfde geldt voor het niet besteden van middelen voor beheer en onderhoud. Ook dit moet gewoon worden ingehaald. Dit betekent dat het College nu misschien mooie cijfers presenteert, maar dat de komende jaren de rekening hiervoor wordt betaald. Dat is niet solide. De VVD is van mening dat noodzakelijke investeringen gewoon doorgang moeten vinden en het college niet in een financiële kramp moet schieten. Dat getuigt van weinig ambitie.

Te weinig ambitie zien we ook op het gebied van de integratie van vluchtelingen en statushouders in de stad. In plaats van met een goed actieplan te komen om alle multiculturele fouten uit het verleden te voorkomen heeft het College een jaar niets gedaan. De statushouders hebben toegang tot het gemeentelijk sociaal en welzijnsbeleid maar over extra inspanningen over normen en waarden blijft het oorverdovend stil.

Het steekt de VVD ook dat het College de onderhandelingen met Haarlemmerliede en Spaarnwoude niet goed heeft gedaan. Inmiddels is duidelijk dat de gemeente Haarlemmermeer de fusiepartner wordt. De opvatting van het college om dit besluit tot in Den Haag te gaan bevechten zal de relatie met de buurgemeente niet verbeteren.

Over het parkeerbeleid is de laatste tijd al veel gezegd. Toch heeft de VVD benadrukt dat de plannen van het College om weer meer geld binnen te halen enkel financieel zijn gemotiveerd. Op dit moment wordt al jaarlijks 19,5 miljoen euro aan parkeerinkomsten geïncasseerd, maar blijkbaar onvoldoende.

Te weinig ambitie zien we ook op het terrein van stedelijke ontwikkeling: de Stadskweektuin wordt weggegeven, het culturele centrum De Egelantier is de nek omgedraaid, het Slachthuis ligt nog steeds braak, er gebeurt niets op de Nieuwe Energie en de ontwikkelingen op de Oost Radiaal worden helemaal vergeten.

Tot slot heeft de VVD nog aandacht gevraagd voor een tijdige en rechtvaardige oplossing voor de problemen met de Huishoudelijke Ondersteuning (WMO). Ook hier is de houding van het College afwachtend geweest ondanks de oproep vanuit de raad om de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op te volgen en de wet na te leven. Na vele debatten en het moeten indienen van een hele reeks moties lijkt het tij eindelijk te keren voor de mensen die in Haarlem afhankelijk zijn van de Huishoudelijke Ondersteuning. Het proces wordt aangepast, maar zoals gezegd niet zonder slag of stoot. De VVD zal de beloofde verbeteringen  nauwlettend in de gaten houden.

Haarlem is de 13e stad van Nederland. Daar hoort ambitie bij. Maar halverwege deze coalitieperiode zit de klad er al goed in. En dat is jammer. Haarlem verdient beter.