Directeur Spaarnelanden faciliteert eigen Schaakclub in kantine Spaarnelanden

VVD Haarlem heeft vernomen dat er afgelopen weekend 17, 18 september 2016, een schaaktoernooi is gehouden in de kantine van Spaarnelanden. Er werd in de kantine geschaakt door jeugdschaakclub Chesscool Haarlem. Medewerkers van de facilitaire dienst van Spaarnelanden hebben de kantine ontruimd om plaats te maken voor dit toernooi en de catering werd die dagen ook verzorgd voor de jeugdschaakclub. Opvallend is dat de directeur van Spaarnelanden de heer Oosting tevens betrokken blijkt bij bovengenoemde schaakclub.


Dit is terug te vinden op de website van de Koninklijke Schaatsbond Nederland, waar de heer Oosting als contactpersoon staat vermeld voor jeugdschaakclub Chesscool. Gezien deze dubbele functie en het verleden van Spaarnelanden stelt de VVD vragen aan het College van B&W, 100% aandeelhouder van Spaarnelanden, over deze kwestie.

Het verleden

In 2013 kwam al aan het licht dat onder de vorige directeur het afvalbedrijf Spaarnelanden NV in de vijf jaar daarvoor 450.000 euro heeft uitgegeven aan sportsponsoring. Er ging geld naar een judoka, een bobsleeteam, VIP-boxen, schietlessen enzovoorts.

Het college heeft toen in een brief van 1 maart 2013 al laten weten, dat sponsering niet hoort bij een uitsluitend door de overheid betaald bedrijf. Afgesproken is toen dat de raad van commissarissen van Spaarnelanden scherp zou toezien op deze afspraak.

 De VVD wil graag het volgende weten:

1.Heeft de jeugdschaakclub een marktconforme huur/ vergoeding betaald voor het huren van de ruimten, inzet van Spaarnelanden medewerkers en de catering? Of is hier sprake van Sponsering door Spaarnelanden. Graag een toelichting/ bewijs.

2.Is het nieuw beleid dat deze ruimten aan buitenstaanders wordt verhuurd? Graag een toelichting op dit beleid?

3.Is dit nieuwe beleid/ het verhuren van de ruimten besproken met de Raad van Commissarissen van Spaarnelanden?

4.Vindt het College van Haarlem het verstandig uit oogpunt van integriteit dat de directeur van Spaarnelanden dit soort activiteiten ontplooit, terwijl hij zelf betrokken is bij de andere partij?