Gesjoemel rondom Collegeauto Haarlem

Eind december 2014 presenteerden de wethouder en de Burgemeester van Haarlem, het college, het voorstel om de collegeauto een Audi A6 Limousine 2.8, geleverd in maart 2010 met 85.000 kilometer op de teller, in te ruilen voor een nieuwe collegeauto. Bovenop het inruilen van de auto was er nog eens extra € 50.000,- nodig om de nieuwe collegeauto aan te schaffen. De meerderheid van de raad is tegen deze aanschaf en de extra uitgave.

Echter blijkt nu dat de nieuwe collegeauto, een BMW 5 serie hybride 2016,  indirect toch gekocht is. Namelijk door Spaarnelanden. Dit bedrijf is een Overheids- N.V. waarvan de gemeente Haarlem voor 100% eigenaar is.

Dus tegen de wens van de gemeenteraad in is indirect toch met belastinggeld van de Haarlemmers een nieuwe collegeauto gekocht. En dat zonder de raad over “deze vriendendienst” te informeren.

Tegen de aanschaf

In de raad van 18 december 2014 is er een ruime meerderheid van de raad tegen de aanschaf van een nieuwe collegeauto. GroenLinks “is zwaar teleurgesteld over het investeringsvoorstel van het college”.

De VVD zet “zijn vraagtekens bij de financiële degelijkheid van het voorstel”. En stemt dan ook tegen. De PvdA stemt ook tegen het voorstel, “niet omdat ze tegen een collegeauto zijn, maar wel om die nu te vervangen. Dankzij het zuinige rijgedrag van het college heeft deze auto maar weinig kilometers op de teller. Wij vragen om een jaar of twee uitstel.” Ook andere partijen stemmen tegen. De Burgemeester geeft naar aanleiding van de kritiek aan het voorstel terug te nemen. Ze begrijpen dat er bij sommige partijen twijfel is over de financiële onderbouwing, dus we zullen later met een ander voorstel komen.

Dat voorstel komt er nooit. Navraag door de VVD om alle documentatie rondom de collegeauto levert de reactie op vanuit de gemeente dat “In 2015 is besloten om niet aan te schaffen, maar te gaan leasen. Bij de keuze van de wagen zijn de gebruikers betrokken geweest

Blijkbaar zijn de Collegeleden, als gebruikers, betrokken geweest bij de keuze en deze constructie. En die constructie roept veel vragen op. Daarbij komt nog dat de raad niet volledig wordt geïnformeerd.

Vragen

  1. De VVD vraagt zich dan ook af, wie deze constructie heeft bedacht en wie het initiatief heeft genomen voor deze constructie. Is dat Spaarnelanden directeur Oosting geweest of het college?

Juist door de aanschaf te laten doen door Spaarnelanden blijven alle details buiten het zicht van de raadsleden. Zij kunnen zo niet hun controlerende taak uitvoeren.

  1. Waarom zijn de raadsleden niet geïnformeerd? Hoe transparant ben je als College?

  2. De VVD vraagt zich tevens af, of er nog meer van dit soort constructies zijn opgezet met Spaarnelanden. De Gemeenteraad zegt “nee, dat willen we niet” en via Spaarnelanden wordt het toch geregeld.

  3. De VVD wil ook weten wat de aanschaf waarde geweest van deze auto en welke opties zijn er toegevoegd tegen welke kosten. En wat is de inhoud van dit Leasecontract? De Belastingbetaler betaalt tenslotte.

  4. Bovendien wil de VVD weten of er bij het aangaan van het Leasecontract ook andere Leasemaatschappijen zijn benaderd? Zo ja welke?

Kortom de VVD wil uitleg over het handelen van het college van Haarlem en directeur Robert Oosting