Handhaven als dat hoort!

Tijdens de raad van 22 september werd de nota van het College “Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond” behandeld. Fijn dat er in dit dossier iets gebeurt maar treurig dat we daar 5 jaar op hebben moeten wachten.

Eufemistisch spreekt het College over oneigenlijk gebruik van gemeentegrond maar die titel dekt de lading niet. Want een regeling van geveltuintjes –hoe belangrijk ook- heeft voor de VVD geen prioriteit. En juist het geveltuintje is een goed voorbeeld van oneigenlijk gebruik.

Waar gaat het dan wel om? Waar het de VVD om gaat zijn die adressen waar bewust, opzettelijk grond van de gemeente is ingepikt. Waar tuinen zijn vergroot of een uitrit of parkeerplaats is aangelegd. Gewoon ten koste van de publieke ruimte. Daartegen moet de gemeente dus optreden! Want laten we niet vergeten dat die publieke ruimte van ons allemaal is. Van alle burgers van Haarlem.

Het CDA, de PvdA, GL en OPH morren over de kosten van handhaving. Nou niet de VVD. Want handhaven kost nu eenmaal geld. Stilzitten is geen keuze. Dan geldt het recht van de sterkste, van de brutaalste. De politie schaffen we toch ook niet af?