Jos Wienen, nieuwe burgemeester van Haarlem, neemt 10 oktober stelling in debatcafé Thorbecke

Aanstaande maandag 10 oktober om 20.00 uur zal Jos Wienen, de kersverse CDA-burgemeester van Haarlem enkele pittige stellingen verdedigen tegenover de bezoekers van debatcafé Thorbecke. Wienen (56) geeft zijn geloofsbrieven af over onder meer de gekozen burgemeester, vrije wietteelt, scheiding staat en kerk, openingstijden van horeca/winkels, jeugdzorg, asielopvang, Geert Wilders, parkeren en het CDA. Hij verdedigt daarbij ook stellingen die niet zijn mening weergeven, maar waarmee zijn debatvaardigheden optimaal worden getest. Het aanwezige publiek heeft het laatste oordeel of hij daarin slaagt.

Onze nieuwe burgemeester is bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voorzitter van de commissie asielzaken en integratie. In die hoedanigheid nam Wienen vaak stelling, bijvoorbeeld rond het expliciet benoemen bij een incident dat de verdachte een asielzoeker is. “Dat lijkt me niet verstandig. Ik zeg bij incidenten nooit wat de achtergrond van de verdachte is. Dat wél doen omdat iemand asielzoeker is, is stigmatiserend. Dan roep je op wat ik niet wil, namelijk verkeerde beeldvorming”, aldus Wienen in het NRC Handelsblad van 23 januari 2016.

En recenter in Trouw op 27 juli 2016: “De instroom van asielzoekers is teruggelopen, de afspraken over de opvang van asielzoekers moeten daarom worden aangepast. Het is onzinnig om je ogen te sluiten voor de realiteit, iedereen ziet dat de instroom is teruggelopen.”

Wienen schuwt scherpe uitspraken niet, zoals tijdens het Radio 1 programma Kamerbreed (AVROTROS) op 26 december 2015. Geert Wilders vindt hij de “meest negatieve politicus” van Nederland als het gaat over vluchtelingen. "Als hij zegt: "Grenzen dicht voor terroristen", dan denk ik wat een onzinnigheid.” Geert Wilders noemde Wienen op Twitter daarna “wereldvreemd” en vond de uitspraken van de “ongekozen CDA-asielmeneer het beste bewijs voor de noodzaak van snelle invoering van de gekozen burgemeester.”

Debatcafé Thorbecke is een initiatief van de VVD-afdeling Haarlem en bedoeld om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het politiek debat. Uiteraard is iedereen welkom op 10 oktober om 20:00 uur in het café aan de Riviervismarkt 13 in Haarlem.