Wederom veel onrust over nieuwe parkeerplannen

Wellicht heeft u begin november de brief over uw parkeervergunning voor 2017 ontvangen. Of u heeft vorige week misschien het artikel over de nieuwe parkeerplannen gelezen in het Haarlems Dagblad. Dit heeft veel onrust veroorzaakt, omdat bij het lezen het lijkt of de nieuwe parkeerplannen van wethouder Sikkema al goedgekeurd zijn en ingevoerd gaan worden. Dat is niet correct. Er is nog niets besloten door de gemeenteraad én van invoering ervan is al helemaal geen sprake op dit moment.

Over de nieuwe plannen
Er zijn na onze gezamenlijke protesten en meer dan 750 inspraakreacties op de "oude" parkeerplannen behoorlijke wijzigingen doorgevoerd. Sommige wijzigingen zijn in de goede richting. Dat is al een mooi resultaat ten opzichte van de oude plannen, maar helaas is dat niet voldoende.

Toch invoeren Betaald Parkeren
De nieuwe plannen bevatten nog steeds het invoeren van Betaald Parkeren in de wijken waar nu parkeren voor uitsluitend de vergunninghouders (en hun bezoek) is toegestaan. Het invoeren van Betaald Parkeren leidt tot extra verkeer in uw wijk en een hogere parkeerdruk in uw wijk. Dat willen we niet.

Afschaffen papierenbezoekersschijf
Ook het afschaffen van de papieren bezoekersschijf is nog steeds onderdeel van de nieuwe plannen. Alles digitaal. Weg privacy, weg gemak van de papieren bezoekersschijf.

Beperking van uw bezoek
Bovendien wordt uw bezoek nog steeds beperkt in het aantal uren. Maximaal 500 uur bij gebruik in avonduren of weekend. En tot 1000 uur bij gebruik overdag doordeweeks. Het aantal uren dat u kunt gebruiken heeft dus te maken met het feit of u de uren in de avond of weekenden gebruikt of overdag. Dat lijkt aardig wat uren, maar dat valt tegen én u moet er flink voor betalen. U kunt maximaal 5 bundels per jaar aanschaffen die per stuk € 25,- kosten. Totale kosten dus maximaal 125,- bovenop de kosten van uw eigen vergunning.


Kortom, in plaats van een bezoekersparkeervergunning die nu
€ 35,65 per jaar kost en waarmee u onbeperkt bezoek kan ontvangen, heeft u straks maximaal 500 tot 1000 uur om bezoek ontvangen en daar bent u dan € 125,- voor kwijt. Duurder uit en slechter af!

Zand in uw ogen
Groenlinks wethouder Sikkema strooit zand in uw ogen door in de plannen voor te stellen om de prijs van de 1e vergunning te verlagen van € 120 naar € 99,-. Dat lijkt een voordeeltje, maar vergist u zich niet. Met deze plannen gaat de wethouder ruim € 1,2 miljoen EXTRA aan parkeerinkomsten ophalen. En die gaat u betalen. Linksom of rechtsom. 

Inspreken
De nieuwe plannen worden op donderdag 24 november 17:00 uur opnieuw besproken in de commissie Beheer. U krijgt daar dan wederom de mogelijkheid om in te spreken. Geef u op bij het
griffiebureau@haarlem.nl om zelf de raadsleden toe te kunnen spreken over deze plannen. Kom en laat uw protest horen op donderdag 24 november in het stadhuis aan de Grote Markt. Uw komst is weer hard nodig.  

Referendum
Zoals al eerder aangegeven zijn wij nog steeds druk bezig met de voorbereidingen rondom het referendum. Dat heeft o.a. te maken met het digitaal ophalen van de volgende stap (4000 handtekeningen).

 

Wij houden dit goed in de gaten.