VVD dient WOB verzoek in over Collegeauto Haarlem

De afgelopen tijd heeft de VVD meerdere pogingen gedaan bij de gemeente Haarlem, o.a. bij wethouder Van Spijk om informatie te ontvangen over de nieuwe Collegeauto. We moeten echter helaas vaststellen, dat vragen gesteld door VVD stelselmatig niet worden beantwoord en dat het college ook niet van plan is deze volledig te beantwoorden. Door het niet verstrekken van deze informatie wordt het als raadslid onmogelijk gemaakt om zijn/ haar controlerende taak uit te voeren. Terwijl dit één van de belangrijkste taken is, die de raad heeft.

Het College stelt dat de gevraagde informatie “bedrijfsinformatie van Spaarnelanden is. Het is niet aan het college om dit te communiceren.”  

Echter Spaarnelanden is wel voor 100% eigendom van de gemeente Haarlem, die zich richt op de  behoeften van algemeen belang en zoals eerder gemeld, merendeels gefinancierd wordt door een lokale overheidsinstantie. De Gemeente Haarlem. Er is dus een duidelijke afhankelijkheidsrelatie met de overheid.

Haarlemmers en in het bijzonder gemeenteraadsleden hebben een recht om te weten hoe en waar belastinggeld wordt besteed. Ook Spaarnelanden moet verantwoording afleggen, als daar omgevraagd wordt. Het is dan ook diep treurig, dat een gemeenteraadslid dit WOB verzoek moet doen. Nogmaals de VVD heeft het gevoel tegengewerkt te worden in deze kwestie door het College van B&W in Haarlem. De VVD vraagt zich af, wat het College en/of Spaarnelanden te verbergen heeft. Waarom die geheimzinnigheid? Ook heeft de VVD aanvullende vragen gesteld over het gebruik van leaseauto’s door de directie van Spaarnelanden. 

De VVD heeft dat ook het verzoek om openbaring van de volgende documenten gevraagd. Gelet op het wettelijke kader, verzoek ik u een beslissing te nemen over de openbaring van alle documenten bij of onder u, die betrekking hebben op de nieuwe Collegeauto en de Leaseauto’s in gebruik bij Spaarnelanden.


  • Graag een inventarislijst van alle documenten, die betrekking hebben op de nieuwe Collegeauto en de Leaseauto’s in gebruik bij Spaarnelanden, waaronder:
  • Graag de documenten en correspondentie over de overeenkomst tussen Spaarnelanden en de gemeente Haarlem m.b.t. de Collegeauto.
  • Graag alle documenten met betrekking tot het informeren van de raad over het voornemen een collegeauto te leasen bij Spaarnelanden. Voor de duidelijkheid dus niet over de lease in het algemeen, maar over de lease specifiek bij Spaarnelanden.
  • Graag alle documenten, waaruit blijkt hoe Spaarnelanden deze auto in de boekhouding heeft geboekt en hoe deze auto door Spaarnelanden is gefinancierd?
  • Graag alle documenten, die betrekking hebben op de aanschafwaarde van de auto, met daarbij de toegevoegde opties.
  • Graag alle documenten, die betrekking hebben op het aantal, aanschafwaarde, aanschafmoment van leasewagens, die nu in gebruik zijn bij medewerkers van Spaarnelanden, waaronder directie en teamleiders.