Besluit over Parkeerplannen op 15 december vanaf 19:30 Stadhuis Grote Markt. Komt allen !

Donderdagavond 15 december, vanaf 19:30 wordt door de gemeenteraad een besluit genomen over de nieuwe parkeerplannen. Deze raadsvergadering vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis aan de Grote Markt en is openbaar. U kunt daar dan zelf zien, welke politieke partijen voor deze slechte parkeerplannen zijn en welke partijen tegen. Kom kijken en laat nog één keer uw protest blijken door aanwezig te zijn op de publieke tribune. Dat maakt indruk en uw steun hebben we nodig. Nogmaals binnen 6 weken na het raadsbesluit van 15 december zal de aanvraag voor een referendum worden gedaan. Na dit eerste inleidende verzoek van 400 handtekeningen volgt begin 2017 dan het definitieve verzoek. Daar moeten we dan 4000 handtekeningen voor ophalen. Samen met u gaat dat lukken.

Besprekingen

Donderdag 1 en 8 december december hebben er weer inhoudelijke besprekingen plaatsgevonden in de commissie Beheer over de laatste parkeerplannen van GroenLinks wethouder Sikkema. Daar uit bleek, dat ondanks massaal protest van bewoners en wijkraden de wethouder door blijft drammen. Ze wil hoe dan ook haar parkeerplannen doordrukken.

Meer geparkeerde auto's en meer verkeer

En ondanks het verzet van bewoners stelt de wethouder nog steeds voor om Betaald Parkeren in te voeren in de vergunningen wijken.

De bewoners in die gebieden krijgen straks dus meer verkeer in hun wijken. Wethouder Sikkema gaat in haar berekeningen uit van meer dan 90.000 extra parkeeruren in de wijken. 90.000 uur. Dat is extra verkeer in de wijken en extra parkeerdruk. Men schat zo’n 400.000 extra parkeerbewegingen per jaar. Dat zijn auto’s die de wijken extra in en uit rijden, vanwege deze nieuwe plannen. Dit betekend voor u meer onveiligere situaties in de woonwijken. Ook hier wederom extra problemen in uw woonwijk en de wethouder zwijgt. De VVD wil geen Betaald Parkeren in de woonwijken. De VVD wil parkeerdrukverlagende maatregelen.

Bezoekersregeling

Bovendien is wethouder Sikkema nog steeds van plan om uw bezoek, dat per auto komt te beperken en u fors te laten betalen. Straks kunt u uw familie, vrienden, kinderen niet meer ontvangen, als u daarvoor geen uren of geen geld meer heeft. Weg gastvrije stad. Straks hebben we een stad met bewoners, die nog wel bezoek kunnen betalen en anderen niet. Zo werk je eenzaamheid in de hand. Ik noem het Sociale Armoede.Echter dat telt niet voor deze coalitie van PvdA, D66, Groenlinks en CDA. Het is een schande. De VVD wil behoud van de huidige bezoekersregeling. Inclusief papieren bezoekersschijf.

Kortom er liggen nog steeds Parkeerplannen, die de parkeerdruk verhogen, a-sociaal zijn en meer onveilige situaties in de woonwijken creëren. De VVD snapt heel goed dan burgers dit niet meer pikken. Wij zullen doorgaan met de voorbereidingen voor het referendum.

Nogmaals kom 15 december vanaf 19:30 naar het stadhuis. Kom kijken en laat nog één keer uw protest blijken door aanwezig te zijn op de publieke tribune. Dat maakt indruk en uw steun hebben we nodig.