Verklaring Rob de Jong

Op vrijdag 6 januari 2017, om 19.00 uur, heb ik de leden van de Haarlemse VVD-fractie meegedeeld dat ik een plaats op de kieslijst van de PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 heb geaccepteerd. Dit heeft uiteraard consequenties voor mijn functioneren binnen de gemeenteraad van Haarlem.

Ik heb dan ook besloten om mijn fractievoorzitterschap van de VVD-Haarlem te beƫindigen evenals mijn raadslidmaatschap. Mijn zetel draag ik over aan de VVD. Uiteraard zal ik ook niet langer lid zijn van de VVD.

Ik heb de afgelopen 7 jaar met veel plezier gewerkt in een prettig team met als doel: Haarlem beter, veiliger en schoner maken. En natuurlijk met lage lasten. Het gemeentelijke verkiezingsprogramma van de VVD Haarlem is leidend geweest in al mijn handelen.

Een groot aantal ontwikkelingen in ons land vragen echter om een andere koers. Het falende immigratiebeleid, de zinloze overdracht van soevereiniteit aan de Europese Unie, maar bovenal het feit dat onze vrijheden steeds meer onder druk staan,  hebben mij ertoe bewogen mijn koers  te verleggen. Ik heb in de PVV een partij gevonden die meer recht doet aan mijn visie op Nederland.

Met volle overtuiging heb ik plaats 31 op de kieslijst van de PVV geaccepteerd. Ik wens de leden van de Haarlemse VVD-fractie alle goeds toe.

Rob de Jong.