Pas op de plaats maken: Werken aan een toekomstbestendige oplossing voor het Stationsplein

Afgelopen donderdag besprak de commissie Beheer het Stationsplein. Dit voor zo’n 33 miljoen euro met Chinees natuursteen ingerichte plein is inmiddels al jaren onderwerp van discussie. Het plein werd jaren geleden zonder besluit van de gemeenteraad met het dure Chinese natuursteen bestraat en de bestrating zorgt sindsdien voor problemen. Het steen brokkelt af, met vele spoedreparaties en duur onderhoud als gevolg.

Dit is natuurlijk een onverkoopbare situatie bij een plein waar al teveel gemeenschapsgeld in is gestoken. Aan deze situatie leek geen einde te komen totdat de wethouder in 2016 na lang aandringen van onder andere de VVD met het voorstel kwam om het natuursteen door beton te vervangen. In juni 2016 heeft de gemeenteraad hiertoe het krediet beschikbaar gesteld zodat men in de zomer van dit jaar aan de slag zou kunnen.

Nu we vlak voor de aanbesteding zitten staan er echter nog een aantal vragen en keuzes open. De VVD vindt het na jaren aanmodderen met het plein nu echt van belang dat er een toekomstbestendige oplossing komt die recht doet aan de extra uitgaven van gemeenschapsgeld. Wij willen niet dat het plein na een paar jaar wederom op de schop moet omdat we nu overhaaste beslissingen hebben genomen vanwege een te krap tijdpad.

De commissie heeft afgesproken de werkzaamheden een jaar uit te stellen, waarbij het onderhoud en de reparaties op de goedkoopst mogelijke wijze worden uitgevoerd omdat het slechts een tussenoplossing betreft. In de tussentijd moet worden gewerkt aan een goed plan, waardoor we het debacle van het Stationsplein eindelijk af kunnen sluiten. De stap die we nu zetten om het plan uit te stellen, heeft als doel verdere debacles te voorkomen en om beter in te zoomen op de wensen die er liggen.

Om toch van dit alles te kunnen leren vindt de VVD het van belang om nog goed terug te kijken op de fouten die zijn gemaakt. Hierover spreekt de commissie binnenkort verder.