De VVD over het dossier ‘De Koepel’

Voor alle duidelijkheid: de VVD juicht de vestiging van universitair onderwijs in Haarlem toe. Ook met behulp van commerciële partijen. Alleen niet tegen elke prijs. Een kort overzicht.

In zijn nieuwjaarstoespraak op 9 januari en in het HD van 19 januari sprak de burgemeester zich al uit voor de plannen van Panopticon. Zonder enig voorbehoud. Hij nam daarmee een behoorlijk voorschot op de discussie die nog in de raad moest plaatsvinden. Niet elegant en evenmin verstandig. Al helemaal niet voor een burgemeester die geacht wordt neutraal te zijn en daarom ook niet over een politieke portefeuille beschikt.

De VVD heeft steeds gestuurd op transparant overheidshandelen. Een gelijk speelveld voor geïnteresseerde partijen. Alleen een zeer zwaarwegend belang rechtvaardigt 1 op 1 verkoop. Dat is voor Haarlem universitair onderwijs maar juist dat is niet geregeld. Nog steeds niet.

 

Desondanks heeft het college besloten om het koepelcomplex aan te kopen en door te stoten aan Panopticon voor 6,4 miljoen met recht van terugkoop als na twee jaar de vestiging van een universiteit niet lukt. Maar zekerheden voor de stad zijn niet bedongen. Vast staat dat Panopticon een stichting is zonder enig vermogen. Vast staat dat Panopticon de voorwaarden ab-bc van het RijksVastGoedbedrijf niet accepteert. Niet is bedongen een verbod op doorverkoop van Panopticon. Niet een regeling voor de kosten van onderhoud/instandhouding en tussentijdse investeringen. Niet een regeling voor insolventie/faillissement van Panopticon.

Toen zich een meerderheid in de raad vormde tegen het collegebesluit, nam het college uiteindelijk zijn stukken terug. Maar het dossier is nog niet gesloten.