VVD Statenfractie en VVD Haarlem zetten de vrijwilligers van de Dorpsraad Spaarndam in het zonnetje

Vrijdag 10 februari gingen de VVD Statenleden van Noord-Holland er op uit om in de provincie persoonlijk taarten uit te delen. De taarten werden uitgedeeld aan personen en organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor en in de maatschappij. In Haarlem zijn de leden van de Dorpsraad Spaarndam in het zonnetje gezet voor hun tomeloze inzet.

© VVD Haarlem

De VVD Taartenactie, die jaarlijks rondom Valentijnsdag wordt gehouden, heeft als doel om mensen en/ of organisaties in het zonnetje te zetten vanwege hun bijzondere inzet voor de maatschappij en omgeving. Dit kan zijn in hun buurt, wijk, dorp, stad, of regio.

Taart voor de Dorpsraad Spaarndam

De Dorpsraad Spaarndam is er voor heel Spaarndam, Oost en West. De Dorpsraad streeft ernaar de belangen te behartigen van alle inwoners van Spaarndam. De leefbaarheid van het dorp staat hoog op de agenda evenals het aanzien van het dorp. Spaarndam valt momenteel onder twee gemeentes, de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude heeft echter besloten de gemeente op te heffen en te fuseren met de gemeente Haarlemmermeer. De dorpsraad heeft een peiling gedaan onder de bewoners en daar kwam uit dat het merendeel heel Spaarndam onder één gemeente wil laten vallen. Hiervoor zetten de vrijwilligers zich in met inachtneming van de belangrijke voorwaarden van het dorp; groot en groen houden van onze omringende ruimten, en instandhouding van het dorpse karakter.

Fractievoorzitter Wybren van Haga; ‘De vrijwilligers van Dorpsraad Spaarndam verdienen deze waardering voor hun inzet in het fusieproces. De VVD Haarlem is er trots op dat inwoners zich zo inzetten voor hun dorp. Los van de uitkomst van het proces heeft dit de kracht van één dorp getoond.’