De VVD over het dossier ‘De Koepel’

In de raadsvergadering van 16 februari jl. bespraken we opnieuw dit dossier. Opnieuw vroeg het College om een reactie van de raad op het Collegebesluit de koepel aan te kopen van het Rijk om door te kunnen leveren aan de stichting Panopticon (de ab-bc overeenkomst). Waarom opnieuw? Zijn eerste besluit nam het College snel terug omdat een meerderheid in de raad tegen bleek. Maar ook dit tweede besluit rammelt aan alle kanten.

© Open de Koepel

Nog steeds is er geen garantie op een universiteit. Nog steeds geen accreditatie. Geen besluit van de Raad van Bestuur van een universiteit. Alleen vrijblijvende mails die ‘verkennende gesprekken’ toezeggen. Geen garantie die de gemeente Haarlem vrijwaart voor financiële risico’s. Nog steeds heeft Panopticon de financiering niet rond. Geen garantie van de projectontwikkelaar voor insolventie of faillissement van de stichting. Nog steeds te veel onzekerheden en dus geen reden voor de VVD fractie om haar standpunt te herzien.

Dankzij Hart voor Haarlem kwam een brief van het Rijksvastgoedbedrijf aan onze burgemeester van 30 januari jl. boven tafel. Een brief die door de wethouder en de burgemeester voor de raad is achtergehouden. In die brief bevestigt het Rijksvastgoedbedrijf de met de burgemeester gemaakte afspraken. Onder meer de afspraak dat het asbestbeding in de a-b koopovereenkomst niet onderhandelbaar is.  Volgens hun eigen, tweede Collegebesluit een reden om de ab-bc niet aan te gaan. Mij dunkt een brief die het College met de raadsleden had horen te delen. Hoezo transparant bestuur? Hoezo een burgemeester zonder portefeuille?

Anders dan in de vorige raadsvergadering was niet iedereen aanwezig en staakten de stemmen. Toch besloot het College gewoon door te gaan. Niet unaniem maar bij meerderheid. Zelfs het College is dus verdeeld.

Dit dossier gaat voorlopig niet dicht.