Bakkie doen met de VVD? Kom zondag 26/2 naar de Botermarkt

Op zondag 26 februari komt de VVD koffietruck naar Haarlem. Drink met ons gezellig een bakkie op de Botermarkt en ga in gesprek met onze TK kandidaat Wybren van Haga of spreek onze raadsleden aan over de lokale politiek.

© VVD Haarlem

https://www.facebook.com/events/148650772307536/