Help mee om parkeerplannen definitief van tafel te krijgen

Zoals u wellicht in de media heeft gelezen, heeft de gemeenteraad de eerste inleidende stap om tot een referendum te komen goed gekeurd. Dat is uiteraard goed nieuws! Nu is het tijd voor de tweede stap. We moeten binnen 6 weken 4000 handtekeningen ophalen. Dat zijn veel handtekeningen, maar met elkaar kunnen we dat halen. Dit is dus hét moment om in actie te komen tegen de nieuwe Parkeerplannen.

© VVD Haarlem

Via deze link kunt u het formulier downloaden en laten invullen door buurtbewoners, vrienden en familie die in Haarlem wonen en 16 jaar of ouder zijn. Heeft u een vol formulier, dan kunt u deze bij onderstaande inleveradressen inleveren of ons e-mailen, dan komen we deze halen.

Lukt het downloaden en uitprinten niet? We kunnen ook een lijst langsbrengen. Mail ons gerust via vvd@jeroenboer.com

Waarom moeten de parkeerplannen van tafel?

We willen geen Uitbreiding Betaald Parkeren in uw wijk

Meer geparkeerde auto's en meer verkeer in uw wijk. Ondanks het verzet van bewoners stelt de wethouder nog steeds voor om Betaald Parkeren in te voeren in de vergunningen wijken.

De bewoners in die gebieden krijgen straks dus meer verkeer in hun wijken. Wethouder Sikkema gaat in haar berekeningen uit van meer dan 90.000 extra parkeeruren in de wijken. 90.000 uur. Dat is extra verkeer in de wijken en extra parkeerdruk. Men schat zo’n 400.000 extra parkeerbewegingen per jaar. Dat zijn auto’s die de wijken extra in en uit rijden, vanwege deze nieuwe plannen. Dit betekend voor u meer onveiligere situaties in de woonwijken. Ook hier wederom extra problemen in uw woonwijk en de wethouder zwijgt. De VVD wil geen Betaald Parkeren in de woonwijken. De VVD wil parkeerdruk verlagende maatregelen.

We willen geen nieuwe Bezoekersregeling, afschaffing Bezoekersschijf en hogere kosten.

Bovendien is wethouder Sikkema nog steeds van plan om uw bezoek, dat per auto komt te beperken en u fors te laten betalen. Straks kunt u uw familie, vrienden, kinderen niet meer ontvangen, als u daarvoor geen uren of geen geld meer heeft. Weg gastvrije stad. Straks hebben we een stad met bewoners, die nog wel bezoek kunnen betalen en anderen niet. Zo werk je eenzaamheid in de hand. Wij noemen het Sociale Armoede.

De VVD wil behoud van de huidige bezoekersregeling. Inclusief papieren bezoekersschijf.

Extra lastenverhoging voor de Haarlemmers uw bezoekers

De gemeente Haarlem wil met deze plannen € 1 miljoen extra ophalen aan belastinginkomsten. U en uw bezoek gaan extra betalen voor een slechter parkeerproduct. Deze lastenverhoging willen we niet. Genoeg redenen om in actie te komen.

Inleveradressen:

  • Kloppersingel 175, 2021 CW Haarlem
  •  Burgwal 38 ROOD, 2011 BE Haarlem
  • Schalkwijkerstraat 39 ZWART, 2033 JC Haarlem
Zet cookies aan om de video te tonen.