Nieuws vanuit de Statenfractie: kwaliteit bedrijventerreinen verbeteren

De VVD in Noord-Holland wil dat de provincie doorgaat met investeren in verbetering van de kwaliteit van bedrijventerreinen. Dat stelde woordvoerder economie van de VVD, Marco Wiesehahn in een provinciale commissievergadering. De VVD is van mening dat de provincie gemeenten en bedrijven moet helpen en stimuleren de kwaliteit van bedrijventerreinen op orde te houden.

Parkmanagement

“De provincie investeert al jaren succesvol in de verbetering van bestaande bedrijventerreinen. Dat moeten we blijven doen. Maar om verloedering structureel tegen te gaan, is het ook goed gemeenten en bedrijven zelf te betrekken bij het parkmanagement. De VVD is dan ook voorstander van provinciale ondersteuning van bedrijventerreinen, mits ook gemeenten en de bedrijven aantoonbaar zelf samenwerken om de verloedering blijvend tegen te gaan”, aldus Wiesehahn. Een provinciale ambassadeur gaat bedrijven en gemeenten hierbij helpen.  

Glasvezel
De provincie wil gemeenten ook ondersteunen met het verduurzamen van de bedrijventerreinen en waar mogelijk de aanleg van glasvezel stimuleren. De VVD sprak in de commissievergadering steun uit voor die koers. Wel wil de VVD eerst de provinciale overkoepelende visie op de aanleg van glasvezel beoordelen voordat de provincie aan de slag gaat met glasvezel op bedrijventerreinen. Gedeputeerde Jaap Bond gaf aan deze lijn over te nemen. De visie wordt medio april verwacht.