Houdt Haarlemse afvalpas gegevens illegaal bij?

De VVD Haarlem is van plan vragen te gaan stellen tijdens de komende raadsvergadering over het gebruik van de Haarlemse afvalpas. Zeer recent heeft namelijk een uitspraak plaatsgevonden van een voorzieningenrechter in Arnhem. Die uitspraak ging over de afvalpas, die in Arnhem wordt gebruikt.

De voorzieningenrechter stelde vast, dat de Autoriteit Persoonsgegevens eerder dit jaar niet had mogen beslissen om de situatie, waarbij via de afvalpas illegaal persoonsgegevens van gebruikers worden bijgehouden voorlopig te gedogen in Arnhem. De kans is dus groot dat Arnhem de afvalpas voor inwoners voorlopig niet meer mag gebruiken. Ook in Haarlem gebruiken we afvalpassen om afvalcontainers te openen. Daarnaast hebben we registratiechips in de DUO containers zitten, die door Spaarnelanden worden beheerd.

Al juli 2014 is er door de VVD vragen gesteld over de privacy met betrekking tot afvalcontainers. Dit was naar aanleiding van de invoering het Container Management Systeem in Haarlem waarbij, duo-rolcontainers uitgerust worden met een registratiechip. De VVD maakte zich toen terecht zorgen over de privacy van bewoners met betrekking tot het registreren van allerlei gegevens. Naar aanleiding van die vragen, gaf wethouder Sikkema toen in een brief toe, dat ze had haar zaken niet op orde had. Er bleek een belangrijk protocol te ontbreken, zodat de privacy, zoals de wet die ziet, volledig is gewaarborgd en dat een onafhankelijke derde toeziet op de naleving.

De VVD wil weten in hoeverre de uitspraak van de voorzieningenrechter gevolgen heeft voor het gebruik van de Haarlemse afvalpassen en registratiechips. Daarbij wil de VVW weten of er ook in Haarlem nu sprake is, van een situatie, waarbij illegaal persoonsgegevens van gebruikers wordt bijgehouden. De VVD vindt dat we zeer terughoudend moeten zijn met het registreren van gegevens. Helemaal als daar een bedrijf bij is betrokken. In dit geval is dat Spaarnelanden. Er zijn de afgelopen tijd weer talloze voorbeelden geweest, waarbij gegevens op straat kwamen te liggen.

De vragen zijn ook van belang, omdat erop dit moment nieuwe DUO containers met registratiechips worden uitgegeven in Haarlemse wijken als onderdeel van het nieuwe Strategische Plan Afvalscheiding.

De DUO-container, maar ook de afvalpas, behoren bij een bepaalde woning. Dit betekent koppeling aan een adres. In de zin van de Wet bescherming van persoonsgegevens (Wbp) gaat het hier om directe persoonsgegevens. De Wbp is dus van toepassing. Dit betekent dat het bedrijf dat de containers uitgeeft, in geval Spaamelanden, moet handelen volgens de richtlijnen van deze wet.