Kiezers bedankt!

VVD Haarlem bedankt alle Haarlemmers die hebben gestemd tijdens het referendum over de nieuwe Parkeerplannen. Speciale dank voor de duizenden Haarlem die het referendum mogelijk hebben gemaakt of hebben gesteund.

De kiezers hebben in meerderheid (84% van de stemmers) duidelijk gemaakt dat ze TEGEN de nieuwe plannen zijn. Dat is een mooi resultaat. Helaas is het opkomstpercentage van 30% niet gehaald. Dat de keuze door de voorstanders van de parkeerplannen voor het houden van een referendum vlak voor de zomervakantie een negatief effect zou hebben op de opkomst was al duidelijk. Ook de onafhankelijke referendumcommissie had hier al voor gewaarschuwd en had voorgesteld het referendum na de zomer te houden. Ondanks het niet halen van het opkomstpercentage is het voor de VVD de uitkomst duidelijk en die respecteren we. de plannen gaan wat ons betreft alsnog van tafel.

 

Dan kunnen we gaan werken aan parkeerplannen, die wel zorgen voor minder auto's op straat en een duurzaam, bereikbaar en leefbaar Haarlem zonder ordinaire belastingverhogingen om de inkomsten van de gemeente te verhogen.