Behandeling Programmabegroting 2018-2022

Op 6 november vond de behandeling van de eerste termijn van de Programmabegroting 2018-2022 plaats.

Voorzitter, leden van het College en leden van de Raad

De laatste begroting van dit college, van deze coalitie. En voor mij de eerste begroting waar ik het woord voer voor de VVD. Dat is een groot verschil dat vraagt om een terugblik.

Bijna vier jaar in de oppositie. Voorzitter, ik kan u verzekeren dat is erg hard werken. Zeker als je die rol serieus neemt. Controle op politieke keuzes maar ook op de inhoud. Georganiseerde tegenspraak. Het nut daarvan is algemeen aanvaard. Maar niet in dit huis. Vaak kreeg de oppositie voor die tegenspraak niet het gelijk dat haar eigenlijk toekwam. Niet van u, College maar ook niet van de coalitiepartijen hier in de Raad.

Het blijkt toch heel moeilijk om gewoon te zeggen: Oppositie, U heeft gelijk!

Afin. We hebben u scherp gehouden en zullen dat als oppositie partij blijven doen. Ook bij de bespreking van deze begroting. En weet: alleen goede vrienden nemen de moeite je af en toe onverholen de waarheid te zeggen.

Wat wil de VVD met onze stad? De stad waar wij allemaal zo fijn wonen, werken, winkelen en uitgaan. Waar wij zo genieten van een rijke cultuur en natuur om ons heen. Wij denken dat het nog beter kan.

Een betere bereikbaarheid en doorstroming van de stad.

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om familie en vrienden op te zoeken. En dat verplaatsen moet makkelijk en soepel gaan. Dat is één van de kerntaken van de gemeente en dat kan beter in Haarlem. Haarlem is benoemd tot file hoofdstad nummer 1 in 2017.  TomTom berekende dat een Haarlemmer die dagelijks naar zijn werk reed vorig jaar circa 100 uur in de file heeft gestaan. 100 uur ! En zeer recent de brandbrief van diverse wijkraden en veel ondernemers. Zij trekken aan de bel. De werkgelegenheid staat op het spel. Er moet iets gebeuren.

De VVD dient een motie in en vraagt het college om concrete maatregelen op korte termijn.

De VVD wil meer woningen. En meer betaalbare woningen. Voor alle verschillende doelgroepen. Want de woningen zijn schaars. De VVD wil ruimte maken voor de bouw van 16.000 nieuwe woningen. Die woningen moeten komen op plekken waar het stedebouwkundig verantwoord is. Laten we gebruik maken van de opleving van de markt en ook onze ambitie bijstellen. De VVD dringt opnieuw aan om het Vlekkenplan van onze stadsbouwmeester als leidraad te gebruiken bij de bouw van 16.000 nieuwe woningen. En die bouw moet verplicht op een uitermate duurzame manier gebeuren. Ga het proberen. Wethouder waarom niet?

Haarlem moet een stad zijn waar iedereen zich veilig voelt. Op straat, op school, thuis en tijdens het uitgaan. Dat kan beter.

We willen meer greep op de kweek en handel van cannabis. Meer controle over de samenstelling en de verkoopkanalen. Meer controle over wie aan wie verkoopt. Het cannabis gedoogbeleid heeft ons niet de positieve effecten gebracht waarvan we hoopten. En ook het Haarlemse ‘keurmerk beleid’ heeft inmiddels zijn grenzen bereikt.

De VVD wil gaan zoeken naar concrete oplossingen die de volksgezondheid bewaken en overlast en criminaliteit bestrijden. De VVD dient daarom de motie Haarlem Pilotgemeente in. Haarlem moet zich onverwijld en zonder voorbehoud op geven voor het landelijk experiment. Niet langer praten maar doen.

De VVD wil een stad waarin we naar elkaar omkijken. Waarin de sociale samenhang wordt gestimuleerd. Waarin de gemeente ondersteuning biedt aan wie dat nodig heeft. Dat kan beter.

Hoe? Dat kan beter als het denkbeeldig hek om het sociaal domein wordt gesloopt. Het is inmiddels een krampachtige financiele scheiding gebleken. Die krampachtige scheiding werkt alleen op papier. In de praktijk werkt het anders en hebben alle domeinen invloed op elkaar. Stenen zorg en welzijn moeten elkaar ook financieel kunnen ontmoeten.

De financiele huishouding. VVD wil dat iedere euro zuinig en zinnig wordt besteed. Veel van de financiele meetinstrumenten geven een waarschuwing af.

Wat zien we? Het kasstroom plafond heeft alleen in 2016 gewerkt. Al in november 2015 vroeg de VVD: hoelang is het kasstroom plafond houdbaar? Ik stel vast: kort, heel kort. We geven 22 miljoen meer uit dan in 2016. De totale schuld stijgt naar 521 miljoen

Voor drie van de zes provinciale toetsen zijn we gezakt. De netto schuldquote is gestegen van 103% naar 109% (Blz 211.) Bovendien is de solvabiliteitsratio –verhouding EV en totale balans- gebleven in rode segment. Net zoals de belastingcapaciteit. (blz 211)

Bij de kadernota en nu bij de begroting is uw adagium: wachten op nieuw College, een nieuwe coalitie. Blz 45. Waarom wethouder? Van de portefeuillehouder financiën verwachten we niet zo’n passieve houding.

Tenslotte voorzitter. Gelukkig zien we een meerjaren begroting die sluitend is voor de komende jaren. De jaren daarna liggen nog ver weg -2021 en 2022- .Bovendien hebben ze een kleine overschrijding. Dat geeft hoop.  Dus stemmen we met aarzeling en met de opmerkingen die gemaakt zijn, in met de begroting die voorligt.

Hendrikje van der Smagt.