Niet aardgasvrij? Dan energieneutraal!

Haarlem wil in 2030 energieneutraal en in 2040 aardgasvrij zijn. De raad heeft dit onderstreept door moties, onder andere ingediend door de VVD, aan te nemen waarin uitgesproken werd dat alle nieuwbouw aardgasvrij en duurzaam zou moeten zijn.

Nou kunnen er zich situaties voordoen waarin het nieuwbouwproject niet geschikt is, bijvoorbeeld omdat geen bruikbaar alternatief voor aardgas voorhanden is op sloop-nieuwbouw locaties of voor kleine sociale huurwoningen waar domweg geen ruimte is voor de op dit moment beschikbare installaties.

Het College van Burgemeester en Wethouders wil daarom dat de gemeente in dat soort gevallen een uitzondering kan maken en wil gebruik kunnen maken van een hardheidsclausule. De VVD snapt dat natuurlijk wel, maar vindt dan dat energieneutraliteit het uitgangspunt moet zijn - op die manier wordt uiteindelijk het zelfde doel bereikt en wordt in z’n totaliteit meer bereikt dan alleen maar bij aardgasvrij bouwen.

Namens de VVD stelde raadslid Wouter Rutten dan ook voor om uitzonderingen alleen toe te staan als er sprake is van energieneutraliteit. Dat voorstel werd breeduit gesteund.