Gevaarlijke kruispunten Leidsevaart verdienen aandacht

VVD Haarlem heeft kennis genomen van de grote onrust onder de bewoners over de veiligheid rondom de verkeerssituatie op de T-splitsing Munterslaan - Leidsevaart en ook Maxwellstraat – Leidsevaart

Deze T splitsingen zijn volgens bewoners onoverzichtelijk voor het verkeer komende vanaf de Munterslaan en Maxwellstraat. Het verkeer op de Leidsevaart komende van rechts en met name komende van links is niet goed zichtbaar door o.a. geparkeerde auto's op de Leidsevaart.

In de huidige situatie is er meermaals sprake geweest van een ongevallen met zowel fietsers als auto’s. In minimaal 1 geval is een bewoner vanuit de straten rond de Teslastraat betrokken geweest. Hierbij is politie ter plaatse geweest.

De bewoners hebben daartoe actie ondernomen en hebben bij de gemeente Haarlem een verzoek in gediend in juli 2017 voor het plaatsen van verkeersspiegels. Ruim 4 maanden later wijst de gemeente Haarlem dit verzoek af, omdat  volgens de gemeente een verkeersspiegel door de bolling een vertekend beeld geeft. Verkeersdeelnemers die bekend zijn met de lokale situatie leren hier mee omgaan, voor verkeersdeelnemers die ter plaatse onbekend zijn wordt de situatie eerder gevaarlijker omdat men zich met een spiegel veilig waant.

Verder laat de gemeente weten dat de punten van de bewoners een verkeerskundige beschouwing vereisen van de situatie in hun woonbuurt. Gezien de beperkte financiële middelen combineert de gemeente dit doorgaans met eventuele uit te voeren werkzaamheden.

Daar is op korte termijn geen sprake van, aldus de gemeente. En daar is de kous mee af en staan de bewoners met lege handen. VVD Haarlem vindt dit geen manier van doen. Deze bewoners en de gevaarlijke situaties worden zo niet serieus genomen.

Terecht vragen betrokken bewoners zich af of er eerst dodelijke ongelukken moeten gebeuren, voordat de gemeente in actie komt.

Inmiddels zijn de bewoners een handtekeningen actie gestart, die al door ruim 100 bewoners is getekend. Het is dus een breed gedragen probleem.

VVD Haarlem zal tijdens de commissie van a.s. donderdag vragen stellen over deze situatie. Wij zien graag dat de gemeente overgaat tot plaatsen van de spiegels en anders in ieder geval een verkeerskundige beschouwing met oplossingen.