Bereikbaarheidspartners willen niet meer met wethouder Sikkema praten

Pijnlijk en verontrustend noemde VVD Haarlem de brief die 023 Bereikbaar! heeft geschreven aan de wethouder. 023 Bereikbaar! vertegenwoordigt de Industriekring Haarlem, Haarlem Centraal, Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem, Koninklijke Horeca Nederland, Haarlem, de Haarlemse Cultuursector, Haarlem Marketing en diverse wijkraden.

In deze brief geeft 023 Bereikbaar! aan dat zij niet meer communiceren met dit college. “In juni 2017 schreven wij aan het college een brandbrief en later meerdere vervolgbrieven. Eind 2017 ontvangen wij op onze laatst verzonden brief een brief van een ambtenaar.

In dat half jaar hebben wij, ondanks onze verzoeken om overleg, geen collegelid over onze voorstellen gesproken.

Al met al zullen wij om de hiervoor aangegeven teleurstellende argumenten tot aan de verkiezingen op 21 maart 2018 niet meer communiceren met dit college.” (uit brief 023 Bereikbaarheid! Januari 2018, zie bijlage)

Verder geeft 023 Bereikbaar! aan dat zij wachten tot na de verkiezingen in maart 2018, zodat zij dan in gesprek kunnen met een college, dat meer bestuurlijke aandacht heeft voor het bereikbaarheidsoplossingen.

“Hopelijk zal er bij dat nieuwe college, gezien de economische ontwikkelingen en de behoeften van de stad, meer bestuurlijke aandacht zijn voor de realisatie van maatregelen om de bereikbaarheid van deze prachtige stad te verbeteren.” (uit brief 023 Bereikbaarheid! Januari 2018)

VVD Haarlem stelt vast dat na 8 jaar een GroenLinks wethouder op de afdeling Verkeer er te weinig aandacht is geweest voor de Bereikbaarheid van onze mooie stad en dat het aan daadkracht heeft ontbroken om de bereikbaarheidsproblemen in Haarlem werkelijk aan te pakken en op te lossen. Daar staan wij niet alleen in. Haarlemmers hebben bij het laatstgehouden omnibusonderzoek (2016) geen hoog rapportcijfer gegeven aan de autobereikbaarheid van de stad. We zijn in 2017 helaas uitgeroepen tot file hoofdstad nummer 1 in Nederland.

Het wordt tijd voor meer nu echt aan de slag gaan met de Bereikbaarheid van Haarlem. Dat betekend aandacht voor de fiets, OV maar zeker ook voor de autobereikbaarheid. Het is tijd om iets te gaan doen.