Nee tegen de ja-ja sticker

In navolging van Amsterdam wordt ook in Haarlem voorgesteld om het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk te verbieden, ténzij iemand expliciet toestemming geeft door op z’n brievenbus een ja/ja sticker te plakken. Een raadsmeerderheid, bestaande uit onder andere D66, GroenLinks en de SP, dreigt dat vanavond even met een motie te regelen. Zónder dat belanghebbenden zich hebben kunnen laten horen en zonder enige vorm van inspraak en belangenweging wil men een besluit nemen dat grote consequenties heeft voor ondernemers, consumenten en banen. De Haarlemse VVD heeft een andere aanpak.

Niks mis met huidige ‘opt-out’ 

Het plan om de huidige ‘nee/nee’ sticker in te ruilen voor een ‘ja-ja’-variant lijkt in eerste instantie sympathiek. Sommige mensen vinden het ontvangen van reclamefolders irritant, en ook het argument dat folders slecht zijn voor het milieu is veelgehoord. Maar er is ook een andere kant aan het verhaal, namelijk de impact op onze lokale economie en werkgelegenheid.

Reclame werkt

De enige reden dat ondernemers reclamefolders verspreiden is omdat het simpelweg werkt; het verbieden ervan heeft dus direct gevolgen voor de portemonnee van een ondernemer. Daar kun je niet zomaar aan voorbijgaan.

Eigen vrijheid

Kunnen aangeven dat je geen folders wenst te ontvangen kan al. Brievenbusstickers zijn sinds jaar en dag in de publiekshal af te halen. Het is je eigen vrijheid om deze op je brievenbus te plakken. En wil je ze wel? Lees ze, en gooi de folders daarna netjes in de papierbak zodat het keurig gerecycled wordt.

Alternatief

Als het inderdaad zo is dat het verkrijgen van een sticker teveel moete kost, stelt de Haarlemse VVD voor dat de gemeente nog één keer de stickers gratis verspreid aan alle huishoudens, zodat iedereen zonder enige inspanning de keuze kan maken om van de ‘opt out’ gebruik te maken.