Meer en betaalbare woningen in Haarlem

Het is heerlijk om in Haarlem te wonen. Het is alleen niet makkelijk om in Haarlem aan een betaalbare woning te komen. De Haarlemse VVD wil ruimte maken voor de bouw van 16.000 nieuwe woningen de komende jaren. Dat kan op een verantwoorde wijze door diverse locaties in en om de stad te ontwikkelen.

Het is heerlijk om in Haarlem te wonen. Het is niet makkelijk in om Haarlem aan een betaalbaar huis te komen. We vinden het belangrijk dat alle Haarlemmers ook in Haarlem kunnen blijven wonen. We willen dat starters en gezinnen makkelijk kunnen doorstromen naar een betaalbare woning.

Daarom willen we dat er in Haarlem meer woningen bijgebouwd worden. We maken ruimte voor de bouw van 16.000 nieuwe woningen de komende jaren. Dat kan op een verantwoorde wijze door diverse locaties in en om de stad te ontwikkelen.

Kies voor meer en betaalbare woningen. Kies voor doen!

Zet cookies aan om de video te tonen.