Afscheid Hendrikje en Wouter

Op woensdag 28 maart vond het afscheid van de gemeenteraad plaats. Daarbij nam de VVD afscheid van de VVD-raadsleden Hendrikje van der Smagt en Wouter Rutten.

De Haarlemse VVD is Hendrikje en Wouter ontzettend dankbaar voor de bijdrage die ze hebben geleverd in de gemeenteraad.

Hendrikje heeft zich de afgelopen vier jaar actief ingezet in de commissie Bestuur en Ontwikkeling. Dat deed ze met een enorme rugzak vol juridische kennis. Debatteren deed Hendrikje op de inhoud. Tijdens de laatste vergadering werden er dan ook terecht door meerdere personen lovende woorden uitgesproken over de inzet van Hendrikje in de Haarlemse gemeenteraad.

Wouter keerde in januari 2017 terug in de gemeenteraad om zich namens de VVD in te zetten in de commissie Beheer en Samenleving. Een mooie combinatie van inzet voor zowel de stad als de mensen in de stad. Wouter nam daarbij een enorme dosis kennis en ervaring over het sociaal domein met zich mee.