Investeer in de parels van Haarlem, investeer in cultuur, steun het Frans Hals museum

Het vastgoed dossier, het kent nogal een historie in Haarlem, cultureel vastgoed daarentegen is een beetje een ondergeschoven kindje. Zo zien we in de jaarrekening 'onderhoud gebouwen, accommodaties, vastgoed' waar schoolgebouwen, sportaccommodaties en vastgoed onder vallen. Hier ontbreekt alleen een belangrijke categorie 'cultureel vastgoed'.

De VVD wil dat het college hier meer oog voor heeft om de Haarlemse musea te versterken en toekomstbestendig te maken. Een van de belangrijkste publiekstrekkers van de stad, het Frans Hals museum, die om hulp vraagt lijkt het college nu aan de kant te zetten met het antwoord 'we vinden uw plannen aantrekkelijk en dragen het een warm hart toe'.

De VVD is ook trots op de Haarlemse musea en alle culturele instellingen. Ook wij dragen het Frans Hals museum een warm hart toe. Alleen willen wij op zoek naar mogelijkheden voor het museum en hen niet aan de zijlijn laten staan.  De VVD wil constructief zoeken naar een oplossing. Een oplossing die het museum toekomstbestendig maakt, waar werk met werk gecombineerd wordt (achterstallig onderhoud wegwerken en verbeteringen aanbrengen) en die verder draagt dan het museum alleen. Een goed Frans Hals museum heeft namelijk invloed op vele ondernemers in de stad.

De VVD heeft daarom de motie ingediend; Investeer in de parels van je stad, investeer in cultuur, steun het Frans Hals museum en onderzoek de mogelijkheden. De motie roept op om samen met het Frans Hals museum te kijken naar een oplossing voor de investeringsvraag. Er ligt een mogelijkheid waarbij de gemeente een lening verstrekt aan het museum. Daarbij worden de jaarlijkse aflossings- en rentekosten toegevoegd aan de subsidie die zij reeds ontvangen om het museum te ondersteunen bij de extra kosten. Door goed te plannen en werk met werk te maken kan mogelijk de lening zelfs lager uitvallen en blijft een parel in de stad behouden.