Tijdelijk beschikbaar stellen parkeerplaatsen in de Kamp

Op 14 juni diende de VVD de motie in “maak parkeren niet lastiger dan het is”. De motie riep het college op tijdelijk 45 parkeerplaatsen beschikbaar te stellen aan bewoners van de Burgwalbuurt tijdens werkzaamheden aan de kademuren. Om zo tegemoet te komen aan de buurt en de parkeerdruk niet nog eens extra te verhogen.

Tijdens de stemming op 14 juni was 1 raadslid afwezig van de PvdA waardoor de stemmen staakten.De motie is in de raadsvergadering van 19 juli opnieuw ingediend.

In de tussentijd heeft de wethouder fracties benaderd en aangegeven dat hij parkeerplekken beschikbaar wilde stellen, maar dan wel tegen betaling.

De VVD vindt dit niet acceptabel, 2x betalen voor parkeren vinden wij niet terecht.

Het tijdelijk inleveren van je vergunning tegen toegang tot de parkeergarage vonden we wel een reëel idee.

Tot het laatste moment is gelobbyd om het eens te worden met de wethouder en andere partijen.

In de stemming op 19 juli trok de enige coalitiepartij, die had toegezegd de motie te steunen,  zijn steun echter  in waardoor de motie het niet heeft gehaald.

Jammer! Zoals de VVD in de raad aangaf gaat het hier niet om hogere wiskunde maar om een gebaar naar bewoners en in te spelen op praktische zaken.

De VVD laat zich niet uit het veld slaan, en blijft voor de Haarlemmer zoeken naar oplossingen die passen bij zaken die spelen in Haarlem.


Zie ook: https://haarlem.vvd.nl/nieuws/30833/vvd-komt-op-voor-bewoners-van-de-burgwalbuurt